คณะสถาปัตยฯ เจ้าภาพสภากาแฟสัญจร เปิดพื้นที่เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้

3/12/2564 13:51:46น. 243
สภากาแฟสัญจร


            วันพุธที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เดินทางเข้าเยี่ยมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ในโอกาสทางคณะเป็นเจ้าภาพจัดสภากาแฟสัญจร เพื่อรับฟังนโยบายการดำเนินงาน เป้าหมาย รวมถึงแนวทางในการดำเนินงาน โดยมีคณบดีและบุคลากรให้การต้อนรับ ณ ห้องSAFA Multipurpose 1-1 ชั้น ๑ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์


           ในช่วงเช้าทางคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ได้ต้อนรับอธิการบดีและคณะผู้บริหารด้วยการบรรเลงเสียงเพลงจากอาจารย์และนิสิต สาขาดนตรีและนาฏศิลป์ และเดินทางไปที่ SAFA Multipurpose 1-1 เพื่อรับฟังการนำเสนอข้อมูลนโยบายการบริหารของคณะโดยคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ รองศาสตราจารย์ จันทนี เพชรานนท์ อาทิ เรื่อง การปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การพัฒนาศักยภาพนิสิต การดำเนินงานของบุคลากร เป้าหมาย สิ่งที่คาดหวัง รวมถึงแนวทางในการดำเนินงาน เช่น การปรับปรุงพื้นที่ภายในอาคารและบริเวณรอบอาคาร โดยได้ปรับพื้นที่โซนใต้ถุนของอาคารคณะ เปิดเป็นพื้นที่เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ห้อง SAFA Multipurpose 1-1 เปิดนิทรรศการผลงานนิสิตและบัณฑิตคณะฯ ณ ห้อง SAFA Multipurpose 1-2 แสดงผลงานของนิสิตและผลงานจากงานวิจัย เช่น ชุดผ้าทอบ้านสันปูเลย อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา งานโซฟาบีนแบ็คจากพรมเช็ดเท้า เก้าอี้ไม้ไผ่ กระถางรีไซเคิลจากกระดาษสำนักงาน รวมถึงงานออกแบบต่างๆของคณะ จัดแบ่งเป็นโซนได้อย่างสวยงาม มีผลงานอีกหลายชิ้นที่มีการจดสิทธิบัตรและลิขสิทธิ์งานสร้างสรรค์ด้านศิลปกรรม ได้แก่
           ปี ๒๕๖๒ สิทธิบัตรในการออกแบบ ๓ ผลงาน
           ปี ๒๕๖๓ สิทธิบัตรในการออกแบบ ๓๒ ผลงาน
                        ลิขสิทธิ์งานสร้างสรรค์ ๕ ผลงาน
           ปี ๒๕๖๔ สิทธิบัตรในการออกแบบ ๕๒ ผลงาน
                        ลิขสิทธิ์งานสร้างสรรค์ ๔๖ ผลงาน


          ทั้งนี้ อธิการบดีให้เกียรติเป็นประธาน เปิดห้องจัดนิทรรศการผลงานนิสิตและบัณฑิต ณ ห้อง SAFA Multipurpose 1-2 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรร่วมชมผลงานแห่งความภาคภูมิใจอธิการบดีได้ชื่นชม ให้กำลังใจที่ทางคณะได้มุ่งมั่นปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ รวมถึงฝากความห่วงใยด้านการดูแลสุขภาพของทุกคน กิจกรรมสภากาแฟสัญจร ของมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นกิจกรรมยามเช้าใช้เป็นโอกาสให้ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยได้พบปะผู้บริหารและบุคลากรคณะ เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานตามพันธกิจ พร้อมร่วมแลกเปลี่ยน รับฟังข้อเสนอแนะ และแนวทางในการดำเนินงาน เพื่อนำไปสู่การขับเคลื่อนและบริหารงานภายในคณะต่อไป
   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   พิศุทธิ์ จิโรจน์กุล งานประชาสัมพันธ์   
ข้อมูล/ข่าว :    ธิดาดือน อุตยานะ งานประชาสัมพันธ์   
เพิ่มข่าวโดย :   tidaduen.ut@up.ac.th   
3/12/2564 13:51:46น. 243
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะสถาปัตยฯ เจ้าภาพสภากาแฟสัญจร เปิดพื้นที่เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้

#คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์
#sdg3 #sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน