สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม "การรับบริจาคโลหิตเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 2564"

8/12/2564 9:54:34น. 1997
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เทคนิคการแพทย์

          เมื่อวันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2564 เวลา 08.00-14.00 น. ที่ผ่านมา คณาจารย์แขนงวิชาภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิกและวิทยาศาสตร์การบริการโลหิต ซึ่งประกอบด้วย อ.ดร.ทนพญ.พิไลพร จงรวมกลาง อ.ดร.ทนพ.สิทธิพร สุวรรณมิตร และ อ.ดร.ทนพญ.สุภาพร ขำจันทร์ ได้พานิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ จำนวนประมาณ 11 คน ไปร่วมบำเพ็ญประโยชน์ในการบริจาคโลหิตและช่วยเหลืองานรับบริจาคโลหิตต่าง ๆ ในกระบวนการการตรวจคัดกรองผู้บริจาคโลหิต ทั้งการสัมภาษณ์คัดกรอง การตรวจวัดความดันโลหิต การตรวจความเข้มข้นของเลือดและหมู่เลือด รวมถึงกระบวนการเจาะเก็บโลหิตบริจาค และการดูแลผู้บริจาคหลังการบริจาคโลหิต ณ งานธนาคารโลหิต กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลพะเยา เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 ทั้งนี้เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณขององค์ในหลวงรัชกาลที่ 9 อีกทั้งในกิจกรรมดังกล่าวยังเป็นการส่งเสริมให้นิสิตมีจิตสาธารณะ เข้าใจบทบาทหน้าที่ และจรรยาบรรณในวิชาชีพเทคนิคการแพทย์มากยิ่งขึ้น 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   อ.ดร.ทนพญ.สุภาพร ขำจันทร์ / อ.ดร.ทนพญ.พิไลพร จงรวมกลาง   
ข้อมูล/ข่าว :    อ.ดร.ทนพญ.สุภาพร ขำจันทร์   
เพิ่มข่าวโดย :   jarimet.pa@up.ac.th   
8/12/2564 9:54:34น. 1997
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม "การรับบริจาคโลหิตเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 2564"

#เทคนิคการแพทย์ #คณะสหเวชศาสตร์ # มหาวิทยาลัยพะเยา #AHS
#sdg3

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน