คณะ ICT แนะแนวหลักสูตรโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม โรงเรียนพานพิทยาคม และโรงเรียนเชียงรายวิทยาคม

9/12/2564 16:35:50น. 1055
แนะแนวหลักสูตร คณะ ICT
        เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2564 งานวิชาการ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์แนะแนวหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม จังหวัดพะเยา, โรงเรียนพานพิทยาคม และโรงเรียนเชียงรายวิทยาคม จังหวัดเชียงราย โดยมี ดร.จิราพร ไชยวงศ์สาย รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ พร้อมด้วย ดร.กนกวรรธ์ เซี่ยงเจ็น ประธานหลักสูตรวิทยาการข้อมูลและการประยุกต์, อาจารย์ศักดิ์พันธุ์ แดงมณี อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และเจ้าหน้าที่งานวิชาการ ร่วมนำเสนอภาพรวมคณะและแนะนำหลักสูตรที่เปิดทำการเรียนการสอน ระดับปริญญาตรี จำนวน 8 หลักสูตร พร้อมทั้งให้น้อง ๆ ร่วมเล่นเกมส์เพื่อร่วมรับของที่ระลึกจากคณะ และให้น้อง ๆ นักเรียนได้มีส่วนร่วมกับกิจกรรมอีกด้วย


    

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นายกิตติคุณ นุผัด   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง   
เพิ่มข่าวโดย :   mayurate.sa@up.ac.th   
9/12/2564 16:35:50น. 1055
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะ ICT แนะแนวหลักสูตรโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม โรงเรียนพานพิทยาคม และโรงเรียนเชียงรายวิทยาคม

#คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
#sdg4 #sdg5 #sdg10 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน