คณะวิทยาศาสตร์ขอแสดงความยินดี นางสาวดลนภัส ยอดกันดี นิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ได้รับคัดเลือกเพื่อรับการสนับสนุนทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก

13/12/2564 15:03:05น. 1827
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
คณะวิทยาศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวดลนภัส ยอดกันดี นิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ได้รับคัดเลือกเพื่อรับการสนับสนุนทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ประจำปีงบประมาณ 2565 รุ่นที่ 24 ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   รองศาสตราจารย์ ดร.อนุรักษ์ ประสาทเขตร์การ   
ข้อมูล/ข่าว :    พิมพิลา จันกันธรรม   
เพิ่มข่าวโดย :   pimpilar.ch@up.ac.th   
13/12/2564 15:03:05น. 1827
Print Friendly and PDF

คณะวิทยาศาสตร์ขอแสดงความยินดี นางสาวดลนภัส ยอดกันดี นิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ได้รับคัดเลือกเพื่อรับการสนับสนุนทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก

#คณะวิทยาศาสตร์ #มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao #SCIENCEUP
#sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน