ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ดำเนินการสอนการรู้สารสนเทศให้กับคณาจารย์และนิสิตและนิสิตระดับปริญญาตรี สาขาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์

20/12/2564 13:56:33น. 559
สอนการรู้สารสนเทศ
           เมื่อวันเสาร์ที่ 18 ธันวาคม 2564 ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ นำโดย นางสาววันเพ็ญ ตันจันทร์กูล หัวหน้างานคลังข้อมูลเพื่อการวิจัย รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ พร้อมด้วยบุคลากร ดำเนินการสอนการรู้สารสนเทศให้กับคณาจารย์และนิสิตระดับปริญญาตรี สาขาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 200 คน ผ่านระบบออนไลน์ Microsoft Teams ภายใต้โครงการอบรมด้านการวิจัยให้แก่นิสิต เพื่อให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจการเขียนอ้างอิงและการเขียนบรรณานุกรมในการทำวิจัย และการใช้งานโปรแกรมจัดการบรรณานุกรม EndNote  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นางสาววิไล จันทร์แก้ว   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาววิไล จันทร์แก้ว   
เพิ่มข่าวโดย :   wilai.ja@up.ac.th   
20/12/2564 13:56:33น. 559
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ดำเนินการสอนการรู้สารสนเทศให้กับคณาจารย์และนิสิตและนิสิตระดับปริญญาตรี สาขาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์

##สอนการรู้สารสนเทศ ##การวิจัย ## ##การเขียนอ้างอิง ##การเขียนบรรณานุกรม ##โปรแกรมจัดการบรรณานุกรม ##EndNote
#sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน