คณะผู้บริหารคณะสหเวชศาสตร์ เข้าร่วมโครงการ"กิจกรรมพบปะผู้บริหารคณะ วิทยาลัย เพื่อแจ้งข้อมูลนิสิตพิการและขอความช่วยเหลือสนับสนุนนิสิตพิการประจำปี 2564"

22/12/2564 14:03:39น. 1564
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

          เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13:30 น.  ดร.ทนพ.สิทธิพร  สุวรรณมิตร รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนิสิตและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และนางปิลันธนา เสรเมธากุล นักวิชาการศึกษา (กิจการนิสิต) เป็นตัวแทนคณะผู้บริหารคณะสหเวชศาสตร์ เข้าร่วมโครงการ "กิจกรรมพบปะผู้บริหารคณะ วิทยาลัย เพื่อแจ้งข้อมูลนิสิตพิการและขอความช่วยเหลือสนับสนุนนิสิตพิการ ประจำปีการศึกษา 2564" ณ ห้องประชุมคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

          ซึ่งโครงการจัดขึ้นโดยกองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ งานพัฒนาคุณภาพนิสิตพิการ (DSS) เพื่อแจ้งข้อมูลนิสิตพิการและขอความอนุเคราะห์ให้รายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนให้แก่นิสิตพิการโปรดให้ความช่วยเหลือสนับสนุนนิสิตพิการให้สามารถเรียนได้ตามศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่ และมุ่งให้เกิดความเท่าเทียมกับนิสิตทั่วไป    

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นายอนุชิต หน่อทอง   
ข้อมูล/ข่าว :    ดร.ทนพ.สิทธิพร สุวรรณมิตร   
เพิ่มข่าวโดย :   jarimet.pa@up.ac.th   
22/12/2564 14:03:39น. 1564
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะผู้บริหารคณะสหเวชศาสตร์ เข้าร่วมโครงการ"กิจกรรมพบปะผู้บริหารคณะ วิทยาลัย เพื่อแจ้งข้อมูลนิสิตพิการและขอความช่วยเหลือสนับสนุนนิสิตพิการประจำปี 2564"

# มหาวิทยาลัยพะเยา #คณะสหเวชศาสตร์ #UP #AHS #DSS
#sdg3 #sdg4 #sdg10 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน