คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ขอแสดงความยินดี กับนางสาวภัทราภรณ์ คำรินทร์ นิสิตหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต แผน ข ตีพิมพ์ผลงานในระดับนานาชาติ

22/12/2564 15:34:04น. 736
ขอแสดงความยินดี  กับนางสาวภัทราภรณ์ คำรินทร์ รหัสนิสิต 62055659  นิสิตหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต แผน ข  และอาจารย์ที่ปรึกษา ที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานในระดับนานาชาติ
ขอแสดงความยินดี
กับนางสาวภัทราภรณ์ คำรินทร์ รหัสนิสิต 62055659
นิสิตหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต แผน ข
และอาจารย์ที่ปรึกษา ที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานในระดับนานาชาติ
เรื่อง Factors Associated with Health Literacy, Self-Efficacy, Social Support, and Oral Health Care Behaviors Among Elderly in Northern Border Community Thailand.


   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ณรงค์ศักดิ์ ใจเที่ยงธรรม   
ข้อมูล/ข่าว :    ณรงค์ศักดิ์ ใจเที่ยงธรรม   
เพิ่มข่าวโดย :   orawan.po@up.ac.th   
22/12/2564 15:34:04น. 736
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน