คณะวิทยาศาสตร์ ต้อนรับศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ กิจกรรม LCC สัญจร

23/12/2564 11:46:17น. 661
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ในวันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชยันต์ บุณยรักษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมต้อนรับศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ ในกิจกรรม LLC สัญจร ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning Center) เพื่อรับฟังเสียงลูกค้าให้เกิดความร่วมมือในด้านการบริหารจัดการศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ รวมถึงการใช้ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์ 1 มหาวิทยาลัยพะเยา และ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Microsoft Teams


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ภัทรภรณ์ ผลดี/ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้   
ข้อมูล/ข่าว :    พิมพิลา จันกันธรรม   
เพิ่มข่าวโดย :   pimpilar.ch@up.ac.th   
23/12/2564 11:46:17น. 661
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะวิทยาศาสตร์ ต้อนรับศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ กิจกรรม LCC สัญจร

#คณะวิทยาศาสตร์ #มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao #SCIENCEUP
#sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน