มหาวิทยาลัยพะเยา ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดเชียงราย และจังหวัดแพร่

24/12/2564 14:55:27น. 1237
มหาวิทยลัยพะเยา ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดเชียงราย และจังหวัดแพร่

มหาวิทยาลัยพะเยา ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน มหาวิทยาลัยรามคำแหง

สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดเชียงราย และจังหวัดแพร่

รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก ธีระภูธร พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกองกลาง นางณัฐธิดา ชาวน่าน หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ นางสาวกนกวรรณ ประภากรณ์ พร้อมด้วยบุคลากรงานประชาสัมพันธ์ กองกลางมหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดเชียงราย และสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดแพร่ โดยมี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดเชียงราย ดร.สุรเชษฐ์ โซวเกียรติรุ่ง และ มี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดแพร่ นางสาวทอแสง หงส์คำ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เพื่อเข้าศึกษาดูงานด้านการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร ของงานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา ในวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมชูชาติกีฬาแปง อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา

ทั้งนี้ รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและสื่อสารองค์กร กล่าวต้อนรับ พร้อมมอบของที่ระลึกให้กับคณะดูงาน พร้อมกันนี้ ผู้อำนวยการกองกลาง ได้นำเสนอถึงโครงสร้างภายในหน่วยงาน วิสัยทัศน์ในการดำเนินงาน และเป้าหมายของกองกลาง หลังจากนั้น หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ได้นำเสนอหลักในการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ของงานประชาสัมพันธ์ และทิศทางในการประชาสัมพันธ์ในอนาคต ตามแผนนโยบายการบริหารงานที่ได้รับมอบหมายจาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ ที่มุ่งเน้นในด้านการสื่อสารองค์กรที่ต้องรู้เท่าทันสถานการณ์ และสร้างความเป็นสากล ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ปราการ บุญมาวงค์/พิศุทธิ์ จิโรจน์กุล   
ข้อมูล/ข่าว :    รัตนพงษ์ ธำรงทอง   
เพิ่มข่าวโดย :   rattanapong.tu@up.ac.th   
24/12/2564 14:55:27น. 1237
Print Friendly and PDF

มหาวิทยาลัยพะเยา ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดเชียงราย และจังหวัดแพร่

# ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
#sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน