คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาจัดโครงการ White Coat Ceremony พิธีมอบเสื้อกาวน์ ก้าวสู่วิชาชีพ สาขาวิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564

27/12/2564 9:29:42น. 2225
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

          วันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 14:30 น.  ผศ.ดร.ทนพ.อักษรากร  คำมาสุข รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ " White Coat Ceremony พิธีมอบเสื้อกาวน์ ก้าวสู่วิชาชีพ สาขาวิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564" แก่นิสิตสาขาวิชากายภาพบำบัด ชั้นปีที่ 3 จำนวน 57 คน โดยมี นางสาวไอดา โมราบุตร ตัวแทนนิสิตสาขาวิชากายภาพบำบัดชั้นปีที่ 3 เลขานุการสโมสรนิสิต คณะสหเวชศาสตร์ เป็นผู้กล่าวรายงาน

          การจัดโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมแสดงความชื่นชม ยินดี แด่นิสิตชั้นปีที่ 3 ในการศึกษาศาสตร์วิชาชีพของตนให้ดำเนินไปอย่างราบรื่น ไร้อุปสรรคใด ๆ ขวางกั้น และสร้างแรงผลักดันให้นิสิตรุ่นน้องเร่งใฝ่ศึกษาในวิชาที่ตนเองกำลังศึกษาอยู่ เพื่อให้ประสบความสำเร็จและได้ก้าวเข้ามายืนอยู่ ณ ที่แห่งนี้ เพื่อเป็นผู้ถูกสวมเสื้อกาวน์

          โดยการจัดงานครั้งนี้ในรูปแบบตามมาตรการป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยจำกัดจำนวนนิสิตในการเข้าร่วมพิธี เว้นระยะห่างในการนั่ง และมีการตรวจวัดอุณภูมิ สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ที่ได้รับวัคซีน และสวมหน้ากากตลอดงาน


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นางสาวน้ำฝน วงค์แก้ว   
ข้อมูล/ข่าว :    ดร.ทนพ.สิทธิพร สุวรรณมิตร   
เพิ่มข่าวโดย :   jarimet.pa@up.ac.th   
27/12/2564 9:29:42น. 2225
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาจัดโครงการ White Coat Ceremony พิธีมอบเสื้อกาวน์ ก้าวสู่วิชาชีพ สาขาวิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564

#คณะสหเวชศาสตร์ #มอบเสื้อกาวน์ #พิธีไหว้ครู #สาขากายภาพบำบัด #up #AHS
#sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน