คณะสาธารณสุขศาสตร์ ขอแสดงความยินดี กับอาจารย์ปุญญิศา ผุดผ่อง อาจารย์ศุภกาญจน์ แก่นท้าว

27/12/2564 9:35:55น. 1576
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยบูรณาการ กระบวนการคิดเชิงออกแบบกับการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนางานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานประกอบการ


คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ขอแสดงความยินดี กับอาจารย์ปุญญิศา ผุดผ่อง อาจารย์ศุภกาญจน์ แก่นท้าว

และคณาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ได้ผ่านการคัดเลือก
โครงการนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน (Super KPIs 1.1.3) พ.ศ. 2564

จากมหาวิทยาลัยพะเยา

ชื่อโครงการ
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยบูรณาการ
กระบวนการคิดเชิงออกแบบกับการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนางานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานประกอบการ   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ณรงค์ศักดิ์ ใจเที่ยงธรรม   
ข้อมูล/ข่าว :    ณรงค์ศักดิ์ ใจเที่ยงธรรม   
เพิ่มข่าวโดย :   orawan.po@up.ac.th   
27/12/2564 9:35:55น. 1576
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะสาธารณสุขศาสตร์ ขอแสดงความยินดี กับอาจารย์ปุญญิศา ผุดผ่อง อาจารย์ศุภกาญจน์ แก่นท้าว

#คณะสาธารณสุขศาสตร์ #คณะสาธารณสุขศาสตร์มอพอ #สาสุขพะเยา # มหาวิทยาลัยพะเยา #SchoolofPublicHealth #PHUP #UniversityofPhayao #SDG3 #SDG4 #SDG17
#sdg3 #sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน