คณะสาธารณสุขศาสตร์ ขอแสดงความยินดี กับดร.ปฏิพัทธ์ วงค์เรือง อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม

27/12/2564 10:12:56น. 2863
ดร.ปฏิพัทธ์ วงค์เรือง อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม


คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ขอแสดงความยินดี กับดร.ปฏิพัทธ์ วงค์เรือง
อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม

ได้ผ่านการคัดเลือก
โครงการนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน (Super KPIs 1.1.3) พ.ศ. 2564

จากมหาวิทยาลัยพะเยา

ชื่อโครงการ
แบบจำลองชุดปฏิบัติการภาคสนามการควบคุมมลพิษอากาศในโรงงานอุตสาหกรรม   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ณรงค์ศักดิ์ ใจเที่ยงธรรม   
ข้อมูล/ข่าว :    ณรงค์ศักดิ์ ใจเที่ยงธรรม   
เพิ่มข่าวโดย :   orawan.po@up.ac.th   
27/12/2564 10:12:56น. 2863
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะสาธารณสุขศาสตร์ ขอแสดงความยินดี กับดร.ปฏิพัทธ์ วงค์เรือง อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม

# มหาวิทยาลัยพะเยา #คณะสาธารณสุขศาสตร์ #คณะสาธารณสุขศาสตร์มอพอ #สาสุขพะเยา #university of phayao #SchoolofPublicHealth #PHUP #SDG3 #SDG4 #SDG17
#sdg3 #sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน