กองกิจการนิสิต จัดโครงการพัฒนานิสิตสู่ผู้ประกอบการ

28/12/2564 15:18:18น. 1292
ผู้ประกอบการ
หน่วยพัฒนานิสิตสู่ผู้ประกอบการ งานวินัยและพัฒนานิสิตสู่ความเป็นเลิศ กองกิจการนิสิต ได้จัดโครงการพัฒนานิสิตสู่ผู้ประกอบการ วันพุธ ที่ 22 ธันวาคม 2564  ณ ห้องศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE อาคารสงวนเสริมศรี โดยมีรองอธิการบดีฝ่านคุณภาพนิสิต ดร.วุฒิชัย ไชยรินคำ เป็นประธานในการกล่าวเปิดโครงการ ซึ่งในโครงการมีกิจกรรมเรียนรู้ในเรื่องของการจัดการธุรกิจอย่างไร ให้สำเร็จ และ workshop การเขียนแผนธุรกิจ โดย ดร.วิทวัส สัจจาพงศ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในช่วงบ่าย ได้เรียนรู้เทคนิคการจัดชุดอาหารว่าง และ Workshops การจัดชุดอาหารว่างและการทำแซนวิชเพื่อสุขภาพ โดย อาจารย์สมหมาย รอดแป้น และอาจารย์ธัญพร มูลกาวิล อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ ทั้งนี้ยังได้มีการจัดการประกวดแข่งขันการนำเสนอแผนธุรกิจ (Pitching ) จากการประกวดแข่งขัน มีทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดแข่งขัน (Pitching ) แผนธุรกิจ คือ ทีม Be health ได้รับรางวัลชนะเลิศ ทีม Violet ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 และทีม เศรษฐีนี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2


   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   กองกิจการนิสิต   
ข้อมูล/ข่าว :    กองกิจการนิสิต   
เพิ่มข่าวโดย :   chaturong.ch@up.ac.th   
28/12/2564 15:18:18น. 1292
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


กองกิจการนิสิต จัดโครงการพัฒนานิสิตสู่ผู้ประกอบการ

##SDG3 ##SDG4 #SDG8
#sdg3 #sdg4 #sdg8

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน