นำเสนอระบบฐานข้อมูลพัสดุวิทยาเขตเชียงราย

31/12/2564 11:10:40น. 699
ระบบฐานข้อมูลพัสดุ
วันที่ 30 ธันวาคม 2564 วิทยาเขตเชียงราย นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์จันทร์ วงศ์จันทร์ตา ผู้อำนวยการ ดำเนินโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลพัสดุวิทยาเขตเชียงราย ด้วยการพัฒนาระบบฐานข้อมูลพัสดุวิทยาเขตเชียงราย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการครุภัณฑ์ของวิทยาเขตเชียงรายด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ให้ได้ข้อมูลที่แม่นยำ ครบถ้วน สำหรับการตัดสินใจและมีความโปร่งใสในการบริหารจัดการครุภัณฑ์ของวิทยาเขตเชียงราย 

ในการนี้ นายภานุพงศ์ มูลจันทร์ต๊ะ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และนางวราภรณ์ ดอนชัย นักวิชาการพัสดุ สังกัดวิทยาเขตเชียงราย ได้นำเสนอการใช้งานระบบฐานข้อมูลพัสดุวิทยาเขตเชียงราย ซึ่งประกอบด้วย การตั้งค่าข้อมูลพื้นฐาน คือ ข้อมูลประเภทครุภัณฑ์ ข้อมูลอาคารที่ตั้ง ข้อมูลชั้นที่ตั้ง ข้อมูลผู้รับผิดชอบ สถานะครุภัณฑ์ สิทธิ์ผู้ใช้งาน การบริหารจัดการข้อมูลครุภัณฑ์ คือ การเพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูล และระบบรถเข็นครุภัณฑ์ ระบบตรวจครุภัณฑ์เพื่อรองรับการตรวจสอบจากหน่วยงานภายในและภายนอก ระบบแจ้งซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ และระบบรายงาน เช่น รายงานข้อมูลครุภัณฑ์แยกตามหมวดหมู่ต่าง ๆ รายงานข้อมูลประเภทครุภัณฑ์ รายงานข้อมูลอาคารที่ตั้ง รายงานข้อมูลชั้นที่ตั้ง รายงานข้อมูลผู้รับผิดชอบ และรายงานข้อมูลสถานะครุภัณฑ์นอกจากนี้ บุคลากรของวิทยาเขตเชียงราย ได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ เช่น การปรับปรุงระบบให้ง่ายต่อการใช้งาน การเพิ่มเติมระบบในส่วนของการแจ้งซ่อมบำรุง และการรายงานข้อมูลครุภัณฑ์ต่อผู้อำนวยการ เพื่อให้ระบบมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นต่อไป อีกด้วย


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   วิทยาเขตเชียงราย   
ข้อมูล/ข่าว :    วิทยาเขตเชียงราย   
เพิ่มข่าวโดย :   phanuphong.mo@up.ac.th   
31/12/2564 11:10:40น. 699
Print Friendly and PDF

นำเสนอระบบฐานข้อมูลพัสดุวิทยาเขตเชียงราย

#ระบบฐานข้อมูลพัสดุ
#sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน