กองบริหารงานวิจัย จัดกิจกรรม Pitching ในงานมหกรรมงานวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ มหาวิทยาลัยพะเยา Area-Based Research : Share and Learn Fair Fair

2/1/2565 16:50:34น. 1807
นิทรรศการงานวิจัย

         เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2564 กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรม Pitching ในงานมหกรรมงานวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ มหาวิทยาลัยพะเยา Area-Based Research : Share and Learn Fair Fair ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา

สำหรับกิจกรรมการประกวดรางวัล “UP U2T Share and Learn award” ได้จัดขึ้นภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการบริการวิชาการด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อความเข้มแข็งของชุมชนผ่านรูปแบบ Pitching และนำเสนอผลงานด้วย Video Presentation โดยมี “ตัวแทนจากโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (U2T)” ให้ความสนใจและเข้าร่วมการประกวดรางวัลดังกล่าว จำนวน 70 โครงการ และโครงการฯ ที่ผ่านการพิจารณาคัดคัดเลือก มีจำนวนทั้งสิ้น 10 โครงการ ซึ่งกรรมการผู้ตัดสินได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 5 ท่าน ประกอบไปด้วย


1. คุณเบญจมาศ ตีระมาศวณิช นักวิชาการอิสระ

2. ผศ.ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

3. ผศ.ดร.วารุณี อริยวิริยะนันท์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

4. ศาสตราจารย์ ดร.เสมอ ถาน้อย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยพะเยา

5. นางสาวอัญชลี เทียมคีรี  ผู้อำนวยการกองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยพะเยา

 

ในกิจกรรมดังกล่าว จะมีการตัดสินผลการประกวด “UP U2T Share and Learn award” ที่มีผลการดำเนินงานโดดเด่น มีแพลตฟอร์มการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ (Online community platform) มีภารกิจการดำเนินงานที่ชัดเจน ผ่านการนำเสนอในรูปแบบต่างๆ เช่น การสร้างเว็บบอร์ดสำหรับแบ่งปันเรื่องราวของกิจกรรมที่ทำ การสร้างความมีส่วนร่วมจากเรื่องราวที่แชร์ไปยังโซเชียลมีเดียอื่นๆ รวมถึงเติมเต็มความรู้จากเรื่องราวของวิทยากรที่ประสบความสำเร็จและผู้ที่มีอิทธิพลทางความคิดเพื่อสร้างแนวคิดในการพัฒนาท้องถิ่น สร้างแรงบันดาลใจและกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงานและผู้มีส่วนร่วมในโครงการอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.เสมอ ถาน้อย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม เป็นผู้มอบโล่รางวัล ประกาศนียบัตร และเงินรางวัล ดังนี้


รางวัล BRONZE AWARD ได้แก่

- ตำบลสันโค้ง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา จากคณะวิศวกรรมศาสตร์

- ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา จากคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

- ตำบลบ้านสาง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา จากคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม

- ตำบลภูซาง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา จากคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์


รางวัล SIVER AWARD ได้แก่

- ตำบลบ้านปิน อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา จากสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี

- ตำบลห้วยแก้ว อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา จากคณะนิติศาสตร์

- ตำบลอ่างทอง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา จากคณะพยาบาลศาสตร์


รางวัล PLATINUM AWARD ได้แก่

- ตำบลจำป่าหวาย อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์


รางวัล GOLD AWARD ได้แก่

- ตำบลออย อำเภอปง จังหวัดพะเยา จากสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี

- ตำบลดงเจน อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ธนพงษ์ โพธิ์เเจ่ม   
ข้อมูล/ข่าว :    วาสนา บุญทรง   
เพิ่มข่าวโดย :   sudaporn.ar@up.ac.th   
2/1/2565 16:50:34น. 1807
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


กองบริหารงานวิจัย จัดกิจกรรม Pitching ในงานมหกรรมงานวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ มหาวิทยาลัยพะเยา Area-Based Research : Share and Learn Fair Fair

# มหาวิทยาลัยพะเยา #กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยพะเยา #Pitching
#sdg4 #sdg8 #sdg10

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน