กองบริการการศึกษาจัดกิจกรรม Pitching หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยพะเยา สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 2 (นิสิตรหัส 63)

7/1/2565 20:50:03น. 76
Pitching
วันศุกร์ที่ 6 มกราคม 2565 กองบริการการศึกษา จัดกิจกรรม Pitching หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยพะเยา สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 2 (นิสิตรหัส 63) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จากระบบ Microsoft team โดยมีคณาจารย์ผู้รับผิดชอบ/ผู้สอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และคณาจารย์ประจำหลักสูตรระดับปริญญาตรี และมีนิสิตเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ประกอบด้วย
- คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
- คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
- คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม
- คณะวิศวกรรมศาสตร์
- คณะวิทยาศาสตร์
- วิทยาลัยการศึกษา
จำนวนทั้งสิ้น 500 คน


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   พีระชาติ อูแก้ว   
ข้อมูล/ข่าว :    พีระชาติ อูปแก้ว   
เพิ่มข่าวโดย :   peerachat.au@up.ac.th   
7/1/2565 20:50:03น. 76
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


กองบริการการศึกษาจัดกิจกรรม Pitching หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยพะเยา สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 2 (นิสิตรหัส 63)

#Pitching
#sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน