ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดม งามเมืองสกุล คณบดีคณะนิติศาสตร์ เข้าร่วมพิธีทำบุญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ประจำปี 2565 และพิธีสืบชะตาประจำปี

11/1/2565 12:19:34น. 1256
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดม งามเมืองสกุล คณบดีคณะนิติศาสตร์ เข้าร่วมพิธีทำบุญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ประจำปี 2565 และพิธีสืบชะตาประจำปี
วันที่ 11 มกราคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดม งามเมืองสกุล คณบดีคณะนิติศาสตร์ เข้าร่วมพิธีทำบุญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ประจำปี 2565 และพิธีสืบชะตาประจำปี จัดโดยกองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับบุคลากร และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีล้านนา ตามแบบแผนขนบธรรมเนียมจารีตประเพณีของชาวล้านนา โดยมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธี ซึ่งมีการรักษาระยะห่าง และปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   กองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    กองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   krittabhorn.ju@up.ac.th   
11/1/2565 12:19:34น. 1256
Print Friendly and PDF

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดม งามเมืองสกุล คณบดีคณะนิติศาสตร์ เข้าร่วมพิธีทำบุญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ประจำปี 2565 และพิธีสืบชะตาประจำปี

#คณะนิติศาสตร์ # มหาวิทยาลัยพะเยา
#sdg4

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน