ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ขอเชิญบุคลากรและนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา เข้าใช้บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Books List of Open Access)

12/1/2565 10:58:21น. 85
Cambridge

          ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ขอเชิญบุคลากรและนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา เข้าใช้บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Books List of Open Access) ของสำนักพิมพ์ Cambridge University Press ครอบคลุมเนื้อหาด้านวิทยาศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ผู้สนใจสามารถเข้าใช้งานผ่านเว็บไซต์ https://www.cambridge.org/core หรือเข้าใช้งานโดยเลือกตามรายชื่อหนังสือผ่านเว็บไซต์ https://bit.ly/3zHkQuA

          ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานบริการ โทร. 0 5446 6705  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นางสาววิไล จันทร์แก้ว   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาววิไล จันทร์แก้ว   
เพิ่มข่าวโดย :   wilai.ja@up.ac.th   
12/1/2565 10:58:21น. 85
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ขอเชิญบุคลากรและนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา เข้าใช้บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Books List of Open Access)

##Cambridge ##สำนักพิมพ์ Cambridge University Press ##e-Books List of Open Access ##หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ##e-Books ##ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ ##มหาวิทยาลัยพะเยา ##SDG4 ##SDG17
#sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน