ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.จันทิมา ชูรัศมี ที่ได้รับพิจารณาคัดเลือกโครงการนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน (รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไ

12/1/2565 14:31:12น. 2775
ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.จันทิมา ชูรัศมี ที่ได้รับพิจารณาคัดเลือกโครงการนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน (รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป)
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ขอแสดงความยินดีกับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.จันทิมา ชูรัศมี
.
ที่ได้รับพิจารณาคัดเลือกโครงการนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน (รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป)
.
ภายใต้โครงการผลิตบัณฑิตใหม่
“หมวดวิชาศึกษาทัวไปสู่กำลังคนพันธุ์ใหม่ทีมีสมรรถนะสูง”
.
ในโครงการ "การบูรณาการการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปกับการพัฒนาอัตลักษณ์นิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา"
.
Website : 
www.pharmacy.up.ac.th
.
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :    กานตพงศ์ สุวรรณพจน์   
ข้อมูล/ข่าว :    กานตพงศ์ สุวรรณพจน์   
เพิ่มข่าวโดย :   wichitsak.ko@up.ac.th   
12/1/2565 14:31:12น. 2775
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.จันทิมา ชูรัศมี ที่ได้รับพิจารณาคัดเลือกโครงการนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน (รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไ

#Pharmacy #Universityofphayao #GE #คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
#sdg4

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน