มหาวิทยาลัยพะเยาเข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบัน ระหว่างสถาบันสมาชิกของที่ประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐฯ

13/1/2565 20:03:32น. 1677
UNIVERSITYOFPHAYAO
วันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม 2565 อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ
การลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบัน ระหว่างสถาบันสมาชิกของที่ประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกำกับ
ของรัฐ (ทคบร.) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จากระบบ Zoom Cloud Meetings โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และศาสตราจารย์ ดร.พญ.พัชรีย์ เลิศฤทธิ์ ประธานที่ประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ร่วมเป็นพยานในการลงนามฯ ทั้งนี้มีสถาบันอุดมศึกษาเข้าร่วมพิธีลงนามฯ จำนวนทั้งสิ้น 25 สถาบัน


   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   รัตติกาล จันตระกูล   
ข้อมูล/ข่าว :    พีระชาติ อูปแก้ว   
เพิ่มข่าวโดย :   peerachat.au@up.ac.th   
13/1/2565 20:03:32น. 1677
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


มหาวิทยาลัยพะเยาเข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบัน ระหว่างสถาบันสมาชิกของที่ประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐฯ

#UNIVERSITYOFPHAYAO
#sdg4 #sdg10 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน