คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการ เทคนิคการเขียนประเมินค่างาน (กิจกรรมที่ 1) ในหัวข้อ องค์ประกอบและเทคนิคในการเขียนประเมินค่างาน

14/1/2565 15:40:32น. 1575
องค์ประกอบและเทคนิคในการเขียนประเมินค่างาน

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการ “เทคนิคการเขียนประเมินค่างาน” (กิจกรรมที่ 1) ในหัวข้อ “องค์ประกอบและเทคนิคในการเขียนประเมินค่างาน” ในวันจันทร์ที่ 27 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุมคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจาก คุณจุฑามาศ ทินกรวงศ์ หัวหน้าสำนักงานคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นวิทยากรบรรยาย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมบุคลากรสายสนับสนุนภายในคณะมีความรู้ความเข้าใจในการเขียนการประเมินค่างานอันนำไปสู่ความก้าวหน้าในอาชีพสายสนับสนุน และการขอกำหนดตำแหน่งให้สูงขึ้นข้อมูล/ข่าวสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ : https://spss.up.ac.th

Facebook คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ : https://www.facebook.com/spss.up.ac.th/


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :    คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    จุฑาทิพ พงษ์ประภาส   
เพิ่มข่าวโดย :   tanarin.kh@up.ac.th   
14/1/2565 15:40:32น. 1575
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการ เทคนิคการเขียนประเมินค่างาน (กิจกรรมที่ 1) ในหัวข้อ องค์ประกอบและเทคนิคในการเขียนประเมินค่างาน

#องค์ประกอบและเทคนิคในการเขียนประเมินค่างาน #คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์
#sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน