คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ดำเนินการเก็บข้อมูลโครงการวิจัยถอดบทเรียนการบริหารจัดการสถานการณ์ฉุกเฉินด้านสาธารณสุขในการรับมือโรค COVID-19

16/1/2565 9:55:16น. 1516
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ดำเนินการเก็บข้อมูลโครงการวิจัยถอดบทเรียนการบริหารจัดการสถานการณ์ฉุกเฉินด้านสาธารณสุขในการรับมือโรค COVID-19
คณะบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมคิด จูหว้า  พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีวรรณ  ศรีสุขคำ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เทียนทอง ต๊ะแก้วาจารย์อรทัย เกตขาว อาจารย์สุนันทา ตั้งนิติพงศ์ และอาจารย์สุรางคนา ไชยรินคำ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา  ได้ดำเนินการเก็บข้อมูลโครงการวิจัยถอดบทเรียนการบริหารจัดการสถานการณ์ฉุกเฉินด้านสาธารณสุขในการรับมือโรค COVID-19 ของจังหวัดต่าง ๆ ในประเทศ ที่จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 10-14 มกราคม 2565โดยใช้งบประมาณจากสำนักวิชาการ กระทรวงสาธารณสุข ในการวิจัยนี้ได้รับความร่วมมือจาก ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย จ่าจังหวัดเชียงราย ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ ทัตแพทย์ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับโรค COVID-19 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ผู้ช่วยผู้อำนวยกาโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์  แพทย์ พยาบาล เภสัชกร นักเทคนิคการแพทย์ และผู้รับผิดชอบงานโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์  ผู้อำนายการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ แพทย์ พยาบาล เภสัชกร นักเทคนิคการแพทย์  และผู้รับผิดชอบงานโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ สาธารณสุขอำเภอและผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอเชียงของ ผอ.รพ.สต.บุญเรืองผอ.รพ.ครึ่ง และ ผอ.รพ.สต.หาดบ้าย รองนายกเทศบาล อส.ผู้นำชุมชนตำบลบุญเรือง และหัวหน้าด่านควบคุมโรคติดต่อพรมแดนระหว่างประเทศ สะพานมิตรภาพ 4 เชียงของ 


   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีวรรณ ศรีสุขคำ   
ข้อมูล/ข่าว :    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีวรรณ ศรีสุขคำ   
เพิ่มข่าวโดย :   orawan.po@up.ac.th   
16/1/2565 9:55:16น. 1516
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ดำเนินการเก็บข้อมูลโครงการวิจัยถอดบทเรียนการบริหารจัดการสถานการณ์ฉุกเฉินด้านสาธารณสุขในการรับมือโรค COVID-19

# มหาวิทยาลัยพะเยา #คณะสาธารณสุขศาสตร์ #คณะสาธารณสุขศาสตร์มอพอ #สาสุขพะเยา #SchoolofPublicHealth #University of Phayao #PHUP #SDG3 #SDG4 #SDG17
#sdg3 #sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน