การฝึกปฎิบัติวิชาชีพการบริหารการศึกษาในสถานศึกษา หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา วิทยาลัยการจัดการ

20/1/2565 14:59:13น. 37
#การฝึกปฎิบัติวิชาชีพ

ในวันที่ 15 - 28 พฤศจิกายน 2564 นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิภาภรณ์ ภู่วัฒนกุล อาจารย์ประจำหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา นิเทศการฝึกปฏิบัติวิชาชีพการบริหารการศึกษา นายไกรสิทธิ์ ดิบรุณย์ รหัสนิสิต 63160130 เข้ารับการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษาในสถานศึกษา ณ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง จังหวัดระยองWebsite วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา

http://www.upcm.up.ac.th/

Facebook วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา

https://www.facebook.com/cmbkk.up

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   งานประสานงานและประชาสัมพันธ์   
ข้อมูล/ข่าว :    งานประสานงานและประชาสัมพันธ์   
เพิ่มข่าวโดย :   somrudee.sr@up.ac.th   
20/1/2565 14:59:13น. 37
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


การฝึกปฎิบัติวิชาชีพการบริหารการศึกษาในสถานศึกษา หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา วิทยาลัยการจัดการ

##UPCM ##วิทยาลัยการจัดการ


#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน