คณะวิทยาศาสตร์ ให้การต้อนรับและให้คำปรึกษาหรือกับ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเรือ

21/1/2565 12:00:56น. 471
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
คณะวิทยาศาสตร์ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชยันต์ บุณยรักษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ให้การต้อนรับและให้คำปรึกษาหรือกับ นางสาวทัศนันท์ ใจบุญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเรือ และคณะ ในด้านการบริหารจัดการขยะแบบบูรณาการในชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และบริหารจัดการขยะมูลฝอย ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" ของตำบลแม่นาเรือ ในวันที่ 20 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์ 1


   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   พิมพิลา จันกันธรรม   
ข้อมูล/ข่าว :    พิมพิลา จันกันธรรม   
เพิ่มข่าวโดย :   pimpilar.ch@up.ac.th   
21/1/2565 12:00:56น. 471
Print Friendly and PDF

คณะวิทยาศาสตร์ ให้การต้อนรับและให้คำปรึกษาหรือกับ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเรือ

#คณะวิทยาศาสตร์ #มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao #SCIENCEUP
#sdg3 #sdg15 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน