มหาวิทยาลัยพะเยาร่วมประชุมเตรียมการรับเสด็จ ฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

24/1/2565 17:53:56น. 832
มหาวิทยาลัยพะเยาร่วมประชุมเตรียมการรับเสด็จ ฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

มหาวิทยาลัยพะเยาร่วมประชุมเตรียมการรับเสด็จ ฯ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จฯ มาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดพะเยา ในวันระหว่างวันที่ ๑๔ -๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ดังนี้ เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ มาพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ และเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ ได้มอบหมาย รองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต ดร.วุฒิชัย ไชยรินคำ พร้อมด้วย ผู้ช่วยอธิการบดี อาจารย์จารุวรรณ โปษยานนท์ ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต และผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่ ในการร่วมประชุมเตรียมการรับเสด็จ ฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๕.๓๐ น. ณ ห้องประชุมภูกามยาว ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดพะเยา ร่วมกับจังหวัดพะเยา และหน่วยงานราชการต่างๆ โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา นายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคำ เป็นประธาน ทั้งนี้มหาวิทยาลัยพะเยาได้หารือถึงเส้นทางการเสด็จพระราชดำเนิน ร่วมไปการถวายความปลอดภัย การประสานงานทั่วไป ในการเสด็จพระราชดำเนิน ฯ ทั้ง ๒ แห่ง พร้อมเตรียมการประดับตกแต่ง พระฉายาลักษณ์ ธงชาติบริเวณโดยทั่วมหาวิทยาลัยพะเยาด้วย 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    รัตนพงษ์ ธำรงทอง   
เพิ่มข่าวโดย :   rattanapong.tu@up.ac.th   
24/1/2565 17:53:56น. 832
Print Friendly and PDF

มหาวิทยาลัยพะเยาร่วมประชุมเตรียมการรับเสด็จ ฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

#มหาวิทยาลัยพะเยาร่วมประชุมเตรียมการรับเสด็จ # สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
#sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน