บุคลากรคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ คว้ารางวัลนักวิจัยดีเด่นถึง 2 รางวัล ในงานพะเยาวิจัย ครั้งที่ 11

27/1/2565 15:13:26น. 932
บุคลากร_คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

          บุคลากรคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ คว้ารางวัลนักวิจัยดีเด่นในงานพะเยาวิจัย ครั้งที่ 11 ถึง 2 รางวัล ดังนี้ ดร.สมคิด ยาเคน อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาชาวิชาการเงินและการลงทุน คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ได้รับรางวัล“นักวิจัยที่มีผลงานตีพิมพ์สูงสุดในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ” อันดับที่ 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยมีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ในปี พ.ศ. 2563 ที่ปรากฏและสามารถสืบค้นได้จากฐานข้อมูล Scopus มีถึง 3 ผลงานด้วยกัน

          และอีก 1 รางวัลเป็นของ ดร.วารัชต์ มัธยมบุรุษ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ที่ได้รับรางวัล“นักวิจัยระดับดีมาก ด้านการวิจัยที่สร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชน ในผลงานข้าวหอมมะลิหนองหล่ม : ตำบลหนองหล่ม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา เสริมแรง เสริมตลาด สร้างความยั่งยืน โดยผลงานวิจัยก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในชุมชน พัฒนาระบบการตลาดให้กับกลุ่มข้าวหอมมะลิตำบลหนองหล่ม ณ ห้อง 002 อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธมฺมปญฺโญ) มหาวิทยาลัยพะเยา    

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ปกบวร พูลเกษร   
ข้อมูล/ข่าว :    ปกบวร พูลเกษร   
เพิ่มข่าวโดย :   pokbaworn.po@up.ac.th   
27/1/2565 15:13:26น. 932
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


บุคลากรคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ คว้ารางวัลนักวิจัยดีเด่นถึง 2 รางวัล ในงานพะเยาวิจัย ครั้งที่ 11

#คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ # มหาวิทยาลัยพะเยา #University of Phayao
#sdg4 #sdg8 #sdg9 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน