คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์

27/1/2565 16:11:28น. 686
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ ที่คว้ารางวัลนักวิจัยดีเด่นในงานพะเยาวิจัย ครั้งที่ 11  
1.รางวัล“นักวิจัยระดับดีมาก ด้านการวิจัยที่สร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชน” ได้แก่ ผศ.ดร.กัลยา จำปาทอง คณะวิทยาศาสตร์
2.รางวัลนักวิจัยที่ตีพิมพ์สูงสุดในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ กลุ่ม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่ รศ.ดร.ประสิทธิ์ ช่อลำเจียก รศ.ดร.วัชราภรณ์ ช่อลำเจียก และอาจารย์ณัฐวุฒิ พลอาสา
3. รางวัลหนึ่งคณะหนึ่งชุมชนนวัตกรรม ได้แก่ รศ.ดร.สิทธิ์ศักดิ์ ปิ่นมงคลกุล

ในการประชุมวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัย ครั้งที่ 11 ในวันที่ 27 มกราคม 2565 ณ ห้อง UB002 อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธมฺมปญฺโญ) มหาวิทยาลัยพะเยา  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะวิทยาศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะวิทยาศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   pimpilar.ch@up.ac.th   
27/1/2565 16:11:28น. 686
Print Friendly and PDF

คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์

#คณะวิทยาศาสตร์ #มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao #SCIENCEUP
#sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน