คณะสหเวชศาสตร์ได้รับรางวัล 1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม ระดับเหรียญเงิน และรางวัล นักวิจัยดีเด่น ผลงานการตีพิมพ์สูงสุดในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ปี 2563

28/1/2565 10:38:42น. 1085
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

           เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม 2565 มหาวิทยาลัยพะเยา โดยกองบริหารงานวิจัย จัดการประชุมวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัย ครั้งที่ 11 “Economic and social recovery from covid-19 by research and Innovation” โดยในปีนี้ คณะสหเวชศาสตร์ ได้รับรางวัล 1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม ระดับเหรียญเงิน โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยเพื่อลดอาการปวดกล้ามเนื้อ ตำบลแม่สุก อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทนพ.ยุทธนา หมั่นดี เข้ารับโล่รางวัลจากท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ ในครั้งนี้ และในปีนี้ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดให้มีการมอบรางวัลนักวิจัยที่มีผลงานการตีพิมพ์สูงสุดงในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ปี 2563 ด้านกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ ซึ่งมีอาจารย์ภายในคณะสหเวชศาสตร์เข้ารับรางวัล 2 ท่าน ได้แก่

          1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทนพ.สิทธิชัย ปัญญาใส ได้อันดับที่ 2 จำนวน 9 ผลงาน 24 คะแนน

          2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กภ.อรุณีย์ พรหมศรี       ได้อันดับที่ 5 จำนวน 4 ผลงาน 14 คะแนน

นับเป็นรางวัลเพื่อเชิดชูเกียรติให้กับนักวิจัยของมหาวิทยาลัยพะเยา ที่มีผลการดำเนินงานที่มีความโดดเด่นและทำคุณประโยชน์ให้แก่แวดวงวิชาการ เพื่อเป็นแบบอย่างในการพัฒนามหาวิทยาลัย และตอบโจทย์วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยพะเยามหาวิทยาลัยสร้างปัญญา เพื่อนวัตกรรมชุมชน สู่สากล (University for Community Innovation with International Standard)"      

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    นายจริเมศน์ ไพฑูรย์   
เพิ่มข่าวโดย :   jarimet.pa@up.ac.th   
28/1/2565 10:38:42น. 1085
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะสหเวชศาสตร์ได้รับรางวัล 1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม ระดับเหรียญเงิน และรางวัล นักวิจัยดีเด่น ผลงานการตีพิมพ์สูงสุดในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ปี 2563

#พะเยาวิจัย #คณะสหเวชศาสตร์ # มหาวิทยาลัยพะเยา #ASH #UP
#sdg1 #sdg3 #sdg4 #sdg11 #sdg16 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน