คณะเภสัชศาสตร์จัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติการ ภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในหัวข้อ “สารลดแรงตึง

28/1/2565 16:32:54น. 1337
คณะเภสัชศาสตร์จัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติการ ภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในหัวข้อ “สารลดแรงตึงผิวและการเปียก (Surfactants and wetting)”

คณะเภสัชศาสตร์จัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติการ ภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในหัวข้อ สารลดแรงตึงผิวและการเปียก (Surfactants and wetting)” เพื่อให้นิสิตสามารถเพิ่มการเปียกของของแข็งที่ใช้ในเครื่องสำอางได้ ด้วยการใช้สารลดแรงตึงผิวชนิดต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม โดยสารลดแรงตึงผิวส่วนใหญ่เป็นสารประกอบอินทรีย์ซึ่งประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนที่ชอบน้ำ (Hydrophilic group; Polar headgroup) และส่วนที่ไม่ชอบน้ำ (Hydrophobic group; Non-polar chain) ลักษณะที่สำคัญของสารลดแรงตึงผิวคือ เมื่อใส่สารลดแรงตึงผิวเพียงเล็กน้อยลงในน้ำ สารลดแรงตึงผิวจะไปลดแรงตึงผิวของน้ำเพื่อให้เกิดกระบวนการต่าง ๆ ง่ายขึ้น เช่น การเกิดฟอง การทำให้เปียก และกระบวนการทำความสะอาด เป็นต้น สารลดแรงตึงผิวสามารถแบ่งได้เป็น 4 ประเภท ได้แก่ สารลดแรงตึงผิวชนิดประจุลบ (Anionic surfactants) สารลดแรงตึงผิวชนิดประจุบวก (Cationic surfactants) สารลดแรงตึงผิวที่มีทั้งประจุบวกและประจุลบ (Zitterionic/Amphoteric surfactants) และสารลดแรงตึงผิวที่ไม่มีประจุ (Nonionic surfactants) ปฏิบัติการนี้เป็นส่วนหนึ่งในรายวิชาเคมีเชิงฟิสิกส์ประยุกต์ในวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง (Applied Physical Chemistry in Cosmetic Science) หลักสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง


        按照新冠疫情防控措施药学系举办以表面活性剂与润湿为主题的教学,为了让学生们在化妆品中适当使用各种表面活性剂时增加固体水分,大部分表面活性剂分为2种,分别是亲水基团-极性头基和疏水基团-非极性链。表面活性剂的特征是将少量表面活性剂加入水中,可降低水分的表面张力而促进相关反应,比如气泡、湿润和清洁过程等等。表面活性剂分为4类,分别是阴离子表面活性剂、阳离子表面活性剂、锌离子/两性表面活性剂和非离子表面活性剂。此操作是化妆品科学中的应用物理化学的一部分。 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   งานสารสนเทศ สื่อสารองค์กร และเครือข่ายความร่วมมือ คณะเภสัชศาสตร์ ม.พะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    งานสารสนเทศ สื่อสารองค์กร และเครือข่ายความร่วมมือ คณะเภสัชศาสตร์ ม.พะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   wichitsak.ko@up.ac.th   
28/1/2565 16:32:54น. 1337
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะเภสัชศาสตร์จัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติการ ภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในหัวข้อ “สารลดแรงตึง

#คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา #งานสารสนเทศ สื่อสารองค์กร และเครือข่ายความร่วมมือ คณะเภสัชศาสตร์ #Pharmacy #University Of Phayao
#sdg3

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน