เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ในระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท - ปริญญาเอก) ปีการศึกษา 2565 วิทยาลัยการจัดการ กรุงเทพฯ

1/2/2565 10:44:22น. 1251
#หลักสูตรใหม่ #New #รับสมัครเข้าศึกษา #การจัดการการท่องเที่ยวโรงแรมและธุรกิจบริการ #ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต #ศิลปศาตรมหาบัณฑิต #วิทยาลัยการจัดการ #มหาวิทยาลัยพะเยา
💜วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา💛
เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ในระดับบัณฑิตศึกษา
(ปริญญาโท - ปริญญาเอก) ปีการศึกษา 2565
⏲️ตั้งแต่วันนี้ - 6 พฤษภาคม 2565
💻สมัครผ่านระบบออนไลน์
🎓ปริญญาเอก
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
🔸1522 สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว โรงแรม และธุรกิจบริการ แบบ 1.1
🔸1523 สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว โรงแรม และธุรกิจบริการ แบบ 2.1
🔸1524 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา แบบ 1.1
🎓ปริญญาโท
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต
🔸1678 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา แผน ข
🔸1679 สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว โรงแรม และธุรกิจบริการ แผน ก แบบ ก2
🔸1680 สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว โรงแรม และธุรกิจบริการ แผน ข
สามารถดูรายละเอียดและการสมัครได้ทาง👇👇
📍ปฏิทินสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
📱สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
งานวิชาการ
โทร. 02 655 1100 ,02 655 3700
Email : cmbkk.pr@up.ac.th

🌐Website วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา
🌐Facebook วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา
🌐Youtube วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา


Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ในระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท - ปริญญาเอก) ปีการศึกษา 2565 วิทยาลัยการจัดการ กรุงเทพฯ

#UPCMวิทยาลัยการจัดการ #CMBKK - College of Management Bangkok - University of Phayao? #วิทยาลัยการจัดการ #มหาวิทยาลัยพะเยา #รับสมัครนิสิตใหม่ #หลักสูตรปริญญาโท #หลักสูตรปริญญาเอก #การจัดการการท่องเที่ยวโรงแรมและธุรกิจบริการ #รับสมัครเข้าศึกษา


#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน