การประชุมสร้างความร่วมมือและเครือข่ายการวิจัย คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับ ห้องปฏิบัติการนโยบายประเทศไทย (TP LAB)

4/2/2565 10:18:03น. 645
ห้องปฏิบัติการนโยบายประเทศไทย (TP LAB)

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2565 คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ผู้แทนคณะบดีคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดร.ปิยวดี โรหิตารชุน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ผศ.ดร.ฉัตรทิพย์ ชัยฉกรรจ์ รองคณบดีฝ่ายแผนและนวัตกรรม และผศ.วรรณภา ทองแดง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาองค์กร ได้ดำเนินการจัดประชุมเพื่อสร้างความร่วมมือ เครือข่ายการวิจัย และแผนการดำเนินงาน ชุดโครงการวิจัยเรื่อง “การสร้างสรรค์นวัตกรรมเชิงนโยบายสำหรับผู้หญิง เยาวชน และสวัสดิการสังคมเฉพาะบุคคล (Creating Policy Innovation for Women, Youths and Personalized Social Welfare)” ร่วมกับ ห้องปฏิบัติการนโยบายประเทศไทย (Thailand Policy Lab) และ โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) นอกจากนี้ได้หารือและแลกเปลี่ยน ประเด็นเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ที่คณะรัฐศาสตร์ฯได้ดำเนินการ ร่วมกับ Mr. Renaud Meyer ผู้แทน UNDP ประจำประเทศไทย เพื่อร่วมสร้างแนวทางพัฒนาร่วมกันในอนาคตต่อไป


ข้อมูล/ข่าวสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ : https://spss.up.ac.th

Facebook คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ : https://www.facebook.com/spss.up.ac.th/


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ภัทธิญา จินดาคำ   
ข้อมูล/ข่าว :    ภัทธิญา จินดาคำ   
เพิ่มข่าวโดย :   tanarin.kh@up.ac.th   
4/2/2565 10:18:03น. 645
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


การประชุมสร้างความร่วมมือและเครือข่ายการวิจัย คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับ ห้องปฏิบัติการนโยบายประเทศไทย (TP LAB)

#ห้องปฏิบัติการนโยบายประเทศไทย (TP LAB) #โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP)
#sdg4 #sdg16

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน