เลือกตั้งประธานสารวัตรนิสิต ประจำปีการศึกษา 2565

9/2/2565 9:06:53น. 880
สารวัตรนิสิต
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 15.30 น. ณ ห้องประชุมฟ้ามุ่ย กองกิจการนิสิต นางสาวสรณี เกิดทอง หัวหน้างานกิจกรรมนิสิต กองกิจการนิสิต ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งผู้นำนิสิต ประจำปีการศึกษา 2565 และคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งผู้นำนิสิต ประจำปีการศึกษา 2565 พร้อมด้วยผู้สมัครคณะกรรมการสารวัตรนิสิต ร่วมดำเนินการสรรหาผู้นำนิสิตประจำปีการศึกษา 2565 ประเภทสารวัตรนิสิต โดยวิธีการเสนอชื่อ ซึ่งผู้ถูกเสนอชื่อมี นายเตชิต  โฆสิต จากคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ และนายมารุต  โสภาเลิศ  จากวิทยาลัยการศึกษา เพื่อดำรงตำแหน่งประธานสารวัตรนิสิต ประจำปี 2565 โดยที่ประชุมมีมติยกมือเพื่อนับผลคะแนน โดยผลการนับคะแนน นายเตชิต  โฆสิต ได้คะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ในตำแหน่งประธานสารวัตรนิสิตประจำปีการศึกษา 2565  จากนั้นคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งผู้นำนิสิต ประจำปีการศึกษา 2565 จะได้นำรายชื่อแจ้งแก่งานกิจกรรมนิสิต เพื่อดำเนินการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้นำนิสิตต่อไป


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   กองกิจการนิสิต   
ข้อมูล/ข่าว :    กองกิจการนิสิต   
เพิ่มข่าวโดย :   chaturong.ch@up.ac.th   
9/2/2565 9:06:53น. 880
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


เลือกตั้งประธานสารวัตรนิสิต ประจำปีการศึกษา 2565

##SDG4 ##SDG17
#sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน