สโมสรนิสิตคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดงานพิธีไหว้ครู คณะเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565

11/2/2565 11:40:02น. 1128
สโมสรนิสิตคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดงานพิธีไหว้ครู คณะเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 คณะเภสัชศาสตร์ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรสุรศักดิ์ เสาแก้ว คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนิสิตคณะเภสัชศาสตร์ ได้ร่วมงานพิธีไหว้ครู คณะเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ลานจอดรถ หน้าอาคารคณะเภสัชศาสตร์ ซึ่งจัดโดย สโมสรนิสิตคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อน้อมรำลึกถึงพระคุณ ของครู-อาจารย์  ที่ได้อบรมสั่งสอนมอบวิชาความรู้ให้กับลูกศิษย์ได้ประสบความสำเร็จในด้านการศึกษา การดำเนินชีวิต อีกทั้ง ยังได้จัดให้มีพิธีมอบเครื่องหมายแก่นิสิตปีที่1 พิธีมอบเกียรติบัตรเรียนดีแก่นิสิตที่มีผลการเรียนดีเด่น ประจำปี 2564 และเกียรติบัตรบุคลากรดีเด่นด้านต่างๆทั้งสายวิชาการ สายสนับสนุนประจำปี 2564 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน และกิจกรรม แก่บุคลากรและนิสิต อีกด้วย

ซึ่งการจัดงานดังกล่าวเป็นการส่งเสริมให้เกิดความรักและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง ศิษย์ อาจารย์ และบุคลากร อันจะส่งผลให้เกิดความรัก ความสามัคคี เพื่อให้สถาบันคณะเภสัชศาสตร์แห่งนี้เติบโตและพัฒนาได้อย่างยั่งยืน

http://www.pharmacy.up.ac.th/th/main/readnew/89 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   กานตพงศ์ สุวรรณพจน์   
ข้อมูล/ข่าว :    วิจิตรศักดิ์ คำดี   
เพิ่มข่าวโดย :   wichitsak.ko@up.ac.th   
11/2/2565 11:40:02น. 1128
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


สโมสรนิสิตคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดงานพิธีไหว้ครู คณะเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565

#คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา #งานสารสนเทศสื่อสารองค์กรและเครือข่ายความร่วมมือ #สโมสรนิสิตคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา
#sdg11

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน