คณะผู้บริหาร ม.พะเยา เข้าชมการดำเนินงานศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

24/2/2565 14:39:21น. 373
ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

           วันพุธที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ นำทีมคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่เข้าชมการดำเนินงานภายในศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา มีพื้นที่ดำเนินการจำนวน ๑๕๐ ไร่ ใช้เป็นสถานที่ฝึกปฏิบัติการของนิสิต ทดลอง วิจัย และพัฒนา ให้บริการทางวิชาการ อบรม ถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรเพื่อชุมชน และสร้างองค์ความรู้เพื่อแก้ไขปัญหาของชุมชน ให้สามารถนำไปประกอบอาชีพตามแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง และสร้างรายได้จากการจำหน่ายผลผลิตของศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งกิจกรรมภายในศูนย์ประกอบด้วย ๗ ด้าน ได้แก่
      ๑. กิจกรรมด้านพืชและการเขตกรรม
      ๒. กิจกรรมด้านการผลิตปศุสัตว์
      ๓. กิจกรรมด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
      ๔. กิจกรรมด้านการแปรรูป
      ๕. กิจกรรมด้านการวิจัยและฝึกอบรมวิชาชีพ
      ๖. กิจกรรมร้านค้าจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของศูนย์ฯ และนิทรรศการ
      ๗. หน่วยวิจัยและบริการวิชาการ
           โดยเมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยพะเยา ปัจจุบันภายในศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ได้เปิดบริการให้ทุกท่านที่ชื่นชอบทานผัก เข้ามาสัมผัสกับบรรยากาศเปิดประสบการณ์เลือกเก็บผักได้เองตามต้องการ ในราคาย่อมเยา อาทิ กรีนโอ๊ค เรดโอ๊ค เรดสลัดโบว์ ฟิลเลย์ พริกหนุ่ม บัตเตอร์เฮด เรดบัตเตอร์เฮด กรีนคอส เรดคอส เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๙.๐๐ น. วันจันทร์ – ศุกร์


 


        

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ปราการ บุญมาวงค์ งานประชาสัมพันธ์   
ข้อมูล/ข่าว :    ธิดาดือน อุตยานะ งานประชาสัมพันธ์   
เพิ่มข่าวโดย :   tidaduen.ut@up.ac.th   
24/2/2565 14:39:21น. 373
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน