สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้าศึกษาดูงานระบบการบริหารจัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัยพะเยา

7/3/2565 10:26:33น. 1517
ศึกษาดูงาน
        กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ผณินทรา ธีรานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดี นางสาวอัญชลี เทียมคีรี ผู้อำนวยการกองบริหารงานวิจัยและบุคลากรกองบริหารงานวิจัย ต้อนรับ คณะกรรมการบริหารจัดการคุณภาพงานวิจัย นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกสรี ลัดเลีย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์จริยา สุขจันทรา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ พร้อมด้วย รองคณบดีฝ่ายวิจัยจากทั้ง 4 คณะของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่เข้ามาศึกษาดูงานเกี่ยวกับระบบการบริหารจัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบบริหารงานวิจัยของสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาต่อไปในอนาคต โดยทางทีมมีกำหนดเข้าศึกษาดูงานตั้งแต่ วันที่ 4 - 5 มีนาคม 2565
        นอกจากนี้ในวันที่ 4 มีนาคม 2565 คณะศึกษาดูงานด้านการวิจัยท้องถิ่นจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้เข้าเยี่ยมชมพื้นที่และศึกษาดูงานการดำเนินโครงการวิจัยพัฒนาพื้นที่ของมหาวิทยาลัยพะเยา ในจังหวัดพะเยา ได้แก่ โครงการ “ต้นแบบโรงอบแห้งแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจกอัจฉริยะสำหรับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มจักสานผักตบชวา” ณ ศูนย์การเรียนรู้และนวัตกรรมต้นแบบโรงอบแห้งแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจกอัจฉริยะ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มหัตถกรรมผักตบชวาบ้านสันป่าม่วง ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ซึ่งเป็นพื้นที่หนึ่งในโครงการชุมชนวัตกรรม ที่นำองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมมายกระดับการผลิตสินค้าหัตถกรรมของวิสาหกิจชุมชนเครื่องจักสานผักตบชวาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โครงการ Phayao Learning city ณ บ้านต๋อม จานใบไม้ ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนที่มีการนำใบไม้ที่เก็บหาได้จากในสวนและป่ามาทำเป็นภาชนะ ที่ช่วยลดปัญหาจากเศษใบไม้แห้งที่เป็นเชื้อเพลิงในการเกิดลุกไหม้ของไฟป่า โดยโครงการ Phayao Learning city ได้รับเลือกเป็นพื้นที่ตัวแทนประเทศไทยเข้าสู่เครือข่ายเมืองแห่งการเรียนรู้ของ UNESCO ในปี 2565
        และในวันที่ 5 มีนาคม 2565 คณะศึกษาดูงานได้เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านรักขนม ต.แม่ต๋ำ อ.เมือง จ.พะเยา แหล่งเรียนรู้กรรมวิธีต่างๆ ในการทำขนม เพื่อให้ผู้เรียนได้นำความรู้ไปต่อยอด สร้างรายได้ ซึ่งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านรักขนมเป็นอีกหนึ่งศูนย์การเรียนรู้ภายใต้ โครงการ Phayao Learning city ก่อนที่คณะศึกษาดูงานจะเข้าเยี่ยมชมพื้นที่การดำเนินโครงการวิจัยพัฒนาพื้นที่ของมหาวิทยาลัยพะเยาเป็นที่สุดท้าย ณ กาดหล่ายต้า : ย่านแม่ต๋ำเศรษฐกิจวัฒนธรรมสร้างสรรค์ โดยมี นายอัษฎากรณ์ ฉัตรานันท์ ประธานวิสาหกิจชุมชนระเบียงวัฒนธรรมกว๊านพะเยา ร่วมต้อนรับและหารือร่วมแลกเปลี่ยนการทำงานโครงการวิจัยระเบียงวัฒนธรรมกว๊านพะเยาเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่นบนฐานทุนทางวัฒนธรรม โดยมีอาจารย์จารุวรรณ โปษยานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นหัวหน้าโครงการ


      

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ทศพล หิรัญสุข,สุทธิพงศ์ อำไพ   
ข้อมูล/ข่าว :    ธนพงษ์ โพธิ์แจ่ม   
เพิ่มข่าวโดย :   thanapong.ph@up.ac.th   
7/3/2565 10:26:33น. 1517
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้าศึกษาดูงานระบบการบริหารจัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัยพะเยา

##สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ##ศึกษาดูงาน ##Phayao Learning city #กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยพะเยา
#sdg1 #sdg2 #sdg4 #sdg10 #sdg11 #sdg15

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน