บุคลากรกองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ เข้าร่วมงานประเพณีบวงสรวงพ่อขุนงำเมือง ประจำปี 2565

7/3/2565 14:14:20น. 800
ทำบุญ
มื่อวันเสาร์ที่ 5 มีนาคม 2565 ดร.วุฒิชัย ไชยรินคำ รองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยพะเยา นำผู้บริหารและบุคลากร ประกอบด้วย อาจารย์จารุวรรณ โปษยานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดี นางสาวอำนวยพร ขัติวงศ์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ และนายพลรบ สวัสดี ผู้อำนวยการศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมทั้ง บุคลากรกองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ และบุคลากรศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าร่วมงานประเพณีบวงสรวงพ่อขุนงำเมือง ประจำปี 2565 ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง ตำบลเวียง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา เพื่อเทิดพระเกียรติดวงพระวิญญาณของพ่อขุนงำเมือง ผู้ทรงสถาปนาอาณาจักรภูกามยาวให้เจริญรุ่งเรืองจนถึงปัจจุบัน และเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณีที่สำคัญของจังหวัด อีกทั้งประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว รวมถึงการกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดพะเยา ในการนี้ นายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคำ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธี โดยกำหนดการประกอบด้วย พิธีขึ้นท้าวทั้ง 4 พิธีทางพระพุทธศาสนา พิธีบวงสรวงพ่อขุนงำเมือง พิธีมอบทุนการศึกษา และพิธีสืบชะตากว๊านพะเยา ทั้งนี้ ช่วงพิธีบวงสรวงพ่อขุนงำเมือง อาจารย์จารุวรรณ โปษยานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดี ได้เป็นตัวแทนนำบุคลากรและนิสิตทำการแสดงฟ้อนบวงสรวงพ่อขุนงำเมือง ในชุดที่ 2 ฟ้อนไหว้สาพญางำเมือง ร่วมกับตัวแทนจากสถานศึกษาอื่นๆ อีกด้วย


    

facebooktwitterline


ภาพ :   งานประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    รักชนู วงศ์วุฒิ   
เพิ่มข่าวโดย :   Rukchanoo.wo@up.ac.th   
7/3/2565 14:14:20น. 800
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


บุคลากรกองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ เข้าร่วมงานประเพณีบวงสรวงพ่อขุนงำเมือง ประจำปี 2565

#sdg3 #sdg4 #sdg11 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน