คณะกรรมการอาจารย์นิเทศฝึกงาน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินกิจกรรมนิเทศนิสิตฝึกงานวิชาชีพนักกฎหมาย รูปแบบออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Ms teams

7/3/2565 22:40:25น. 644
คณะกรรมการอาจารย์นิเทศฝึกงาน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินกิจกรรมนิเทศนิสิตฝึกงานวิชาชีพนักกฎหมาย รูปแบบออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Microsoft Teams

วันที่ 1-28 กุมภาพันธ์ 2565 คณะกรรมการอาจารย์นิเทศฝึกงาน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมวุฒิ สาระกิจ ประธานกรรมการ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์กาญจนุรัตน์ ไมรินทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกียรติศักดิ์ ตันติจริยาพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นริษรา ประสิทธิปานวัง อาจารย์พลอยขวัญ เหล่าอมต อาจารย์อภินันท์ ทัพผึ้ง และอาจารย์พิษณุ เจนดง ได้ดำเนินกิจกรรมนิเทศนิสิตฝึกงานวิชาชีพนักกฎหมาย ภายใต้ “โครงการอบรมสัมมนาเพื่อฝึกประสบการณ์และพัฒนาทักษะวิชาชีพทางกฎหมาย” รูปแบบออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Microsoft Teams โดยมีนิสิตที่จะเข้ารับการนิเทศฝึกงานทั้งสิ้น 224 คน แยกฝึกงาน 27 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร กำแพงเพชร เชียงราย เชียงใหม่ ตาก นครราชสีมา นครสวรรค์ น่าน พะเยา เพชรบูรณ์ แพร่ พิษณุโลก ราชบุรี ลพบุรี ลำปาง สิงค์บุรี สุโขทัย สุรินทร์ อุตรดิตถ์ ขอนแก่น บุรีรัมย์ ลำพูน เลย อยุธยา ชลบุรี ชัยภูมิ และ สงขลา โดยแยกเป็นการฝึกงานตามหน่วยงานต่าง ๆ ดังนี้ 1. สำนักงานศาลยุติธรรม จำนวน 75 คน
2. สำนักงานอัยการ จำนวน 75 คน
3 .สำนักงานทนายความ,สภาทนายความ และบริษัท จำนวน 44 คน
4. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 คน
5. สถานีตำรวจ 17 คน
6. หน่วยงานราชการและองค์กรอิสระต่าง ๆ จำนวน 9 คน

จากการนิเทศ ฯ ดังกล่าว คณะกรรมการได้พูดคุยกับทั้งนิสิตและผู้ดูแลนิสิตจากแหล่งฝึกต่าง ๆ พบว่านิสิตมีความขยันในการฝึกปฏิบัติงาน สามารถปรับตัวกับเพื่อนร่วมงานได้ดี และทางแหล่งฝึกให้การชื่นชมในการปฏิบัติงานของนิสิตพร้อมให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์อันจะเป็นประสบการณ์ของนิสิตที่จะได้นำไปปรับใช้การทำงานจริงในอนาคตต่อไป  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    น.ส.นิตต์อลิน ภูริชอุดมอังกูร   
เพิ่มข่าวโดย :   krittabhorn.ju@up.ac.th   
7/3/2565 22:40:25น. 644
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะกรรมการอาจารย์นิเทศฝึกงาน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินกิจกรรมนิเทศนิสิตฝึกงานวิชาชีพนักกฎหมาย รูปแบบออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Ms teams

#sdg4 #นิเทศนิสิตฝึกงาน #นิติมพ #คณะนิติศาสตร์ #นิติศาสตร์
#sdg4 #sdg10

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน