นักวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์นำเสนอการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอาคาร (BIM) ร่วมกับเทคโนโลยีภาพเสมือน (Virtual Reality) ในการออบแบบก่อสร้างเพื่อบริการชุมชน

9/3/2565 15:14:04น. 321
BIM
เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา ดร.อภิชาต บัวกล้า รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาความร่วมมืออุตสาหกรรม และ อาจารย์ฤทธิ์ทยุต ก้อนทอง อาจารย์สาขาวิศวกรรมโยธา ได้ลงพื้นที่บริการวิชาการโดยการนำเสนอแบบก่อสร้างที่ออกแบบด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศอาคาร (BIM) ร่วมกับเทคโนโลยีภาพเสมือน (Virtual reality, VR) แก่ รศ.ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา และคณะผู้บริหาร ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อเตรียมความพร้อมของแบบก่อสร้างจอดรถหอพักฟ้ามุ่ย มหาวิทยาลัยพะเยา และ พ.ต.ท. ดร.เจต จึงประเสริฐศรี สารวัตร สถานีตำรวจทางหลวง 5 เพื่อเตรียมความพร้อมของแบบก่อสร้างอาคารสถานีตำรวจทางหลวงแม่กา จังหวัดพะเยา ณ สถานีตำรวจทางหลวง 5 กองกำกับการ 5 กองบังคับการตำรวจทางหลวง จังหวัดพะเยา

สำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศอาคารและเทคโนโลยีภาพเสมือน ถือได้ว่าเป็นเทคโนโลยีการก่อสร้างสมัยใหม่ซึ่งจะทำให้ผู้ออกแบบและเจ้าของโครงการเข้าใจแบบก่อสร้างตรงกัน นำไปสู่การก่อสร้างที่มีประสิทธิภาพ โดยสองโครงการดังกล่าวเริ่มจากการจัดทำแผนที่เส้นชั้นความสูงของบริเวณก่อสร้างใหม่ ด้วยระบบเครือข่ายดาวเทียมนำทางที่โคจรรอบโลกซึ่งให้บริการสำหรับระบุตำแหน่ง (GNSS) ต่อมาก็จะทำแบบก่อสร้างให้สอดคล้องกับบริเวณและสถานที่ใหม่ ตกแต่งและต่อเติมแบบด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศอาคาร และนำเสนอแบบด้วยเทคโนโลยีภาพเสมือน

การบริการวิชาการแก่ชุมชน เป็นสิ่งที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ให้ความสำคัญเป็นอันต้น ทั้งนี้ก็เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางวิศวกรรมเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมและชุมชนให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน บุคคลหรือหน่วยงานใดที่สนใจอบรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศอาคารร่วมกับเทคโนโลยีภาพเสมือนสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์วิจัยและบริการวิศวกรรม (RACE) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เบอร์ติดต่อ 054-466-666 ต่อ 3392

#วิจัยและบริการวิชาการวิศวกรรม #คณะวิศวกรรมศาสตร์ #มหาวิทยาลัยพะเยา   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    ประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   supatra.ch@up.ac.th   
9/3/2565 15:14:04น. 321
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน