บุคลากรคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ร่วมประชุมสัมนาฯ การปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล ความรับผิดชอบต่อสังคม เสรีภาพ ความเป็นอิสระ และหลักความเสมอภาค โดย อว.

11/3/2565 14:03:46น. 1787
รณรงค์ต่อต้านการทุจริต

บุคลากรกรคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมประชุมสัมนา ทำความเข้าใจ ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง แนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา และแนวปฏิบัติตามหลักความรับผิดชอบต่อสังคม หลักเสรีภาพทางวิชาการ หลักความเป็นอิสระ และหลักความเสมอภาค ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุมคณะรัฐสาตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา


ข้อมูล/ข่าวสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ : https://spss.up.ac.th

Facebook คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ : https://www.facebook.com/spss.up.ac.th/


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ธนรินทร์ คงเถื่อน, thaicyberu   
ข้อมูล/ข่าว :    ธนรินทร์ คงเถื่อน, thaicyberu   
เพิ่มข่าวโดย :   tanarin.kh@up.ac.th   
11/3/2565 14:03:46น. 1787
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


บุคลากรคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ร่วมประชุมสัมนาฯ การปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล ความรับผิดชอบต่อสังคม เสรีภาพ ความเป็นอิสระ และหลักความเสมอภาค โดย อว.

#รณรงค์ต่อต้านการทุจริต #ITA #OIT #คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ #ธรรมาภิบาล #ความรับผิดชอบต่อสังคม #เสรีภาพ #อิสระ #ความเสมอภาค #อว.
#sdg4 #sdg16

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน