ม.พะเยา ประเมินและคัดเลือกนิสิตเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบคัดเลือกระดับสถาบัน)

11/3/2565 14:51:03น. 930
นิสิตพระราชทาน

วันที่ 11 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น. อาจารย์จารุวรรณ โปษยานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธานในการประเมินและคัดเลือกนิสิตเข้าร่วมโครงการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบคัดเลือกระดับสถาบัน) พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการประเมินและคัดเลือกนิสิตเข้าร่วม ซึ่งมีนิสิตสนใจสมัครเข้ารับการประเมินและคัดเลือกเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อร่วมรับการพิจารณาเข้ารับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา (ระดับภูมิภาค) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ในวันที่ 26-28 เมษายน 2565 นี้ โดยการพิจารณาคัดเลือกครั้งนี้ผ่านการรับรองจากคณะวิชา จำนวนทั้งสิ้น 5 คน โดยการคัดเลือกครั้งนี้มีนิสิตนำเสนอผ่านระบบ Online จำนวน 4 คน และ Onsite จำนวน 1 คน

โดยการประเมินและคัดเลือกเป็นไปตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับอุดมศึกษา ณ ห้องประชุมชูชาติ กีฬาแปง อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 มหาวิทยาลัยพะเยา    

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   กองกิจการนิสิต   
ข้อมูล/ข่าว :    กองกิจการนิสิต   
เพิ่มข่าวโดย :   chaturong.ch@up.ac.th   
11/3/2565 14:51:03น. 930
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


ม.พะเยา ประเมินและคัดเลือกนิสิตเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบคัดเลือกระดับสถาบัน)

##sdg5 ##SDG3 ##SDG4 ##SDG17
#sdg3 #sdg4 #sdg5 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน