สาขา CG จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการการออกแบบอัตลักษณ์ข้อมูลภาพดิจิตัลและเทมเพลตสำเร็จรูป เพื่อการออกแบบบรรจุภัณฑ์สำหรับนักออกแบบท้องถิ่น

14/3/2565 18:03:37น. 435
ออกแบบอัตลักษณ์ข้อมูลภาพดิจิตัลและเทมเพลตสำเร็จรูป
          ดร.ศุลีพร คำชมภู ประธานหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการการออกแบบอัตลักษณ์ข้อมูลภาพดิจิตัลและเทมเพลตสำเร็จรูป เพื่อการออกแบบบรรจุภัณฑ์สำหรับนักออกแบบท้องถิ่น ภายใต้โครงการ Social Driving Innovation Unit : SID ประจำภาคเหนือตอนบน 2 ปีงบประมาณ 2564 จากสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งจัดขึ้น 3 ช่วงระยะเวลา คือ วันที่ 5-6 มีนาคม 2565 อบรมผู้ประกอบการจากวิสาหกิจศูนย์ข้าวบ้านบัว ตำบลบ้านตุ่น อำเภอเมืองจังหวัดพะเยา, วันที่ 8-9 มีนาคม 2565 อบรมผู้ประกอบการจากเครือ OTOP จังหวัดพะเยา และวันที่ 12-13 มีนาคม 2565อบรมผู้ประกอบการจากวิสาหกิจชุมชนสีย้อมธรรมชาติชิโบริแม่อิง ต.แม่อิง อ.ภูกามยาว พะเยา เพื่อให้ผู้ประกอบการในชุมชน สามารถประยุกต์ ออกแบบสร้างสรรค์ และทำบรรจุภัณฑ์ท้องถิ่นจากต้นทุนวัฒนธรรมได้เอง ตามแนวคิด “อัตลักษณ์ชุมชนเพื่อชุมชน” เพื่อขับเคลื่อนความเป็นอัตลักษณ์ของท้องถิ่นพะเยา สู่สังคมโลกต่อไปในอนาคต
          โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ไพโรจน์ ธีระประภา ศิลปินศิลปาธร ปี พ.ศ. 2557 สาขาเรขศิลป์ และผู้ก่อตั้งกลุ่มเซียมไล้ เป็นวิทยากรกิตติมศักดิ์ มาให้ความรู้และลงมือปฏิบัติร่วมกับชุมชน ทำให้ผู้ประกอบการมีไอเดียในการนำอัตลักษณ์ชุมชนไปใช้ในบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ชุมชน นอกจากนี้ยังมีคุณวิโรจน์ จันมี นักออกแบบและสื่อสารองค์กร จากอุทยานวิทยานศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และคุณกชามาศ คำแก้ว เป็นวิทยากร ที่สอนการนำเอาอัตลักษณ์ของชุมชนมาออกแบบ และประยุกต์ใช้จนเกิดเป็นผลงานสร้างสรรค์บนบรรจุภัณฑ์ชุมชน อีกทั้งยังมี ว่าที่เรือตรีธนพงษ์ ผลาขจรศักดิ์ และคุณต่อณัฏธ์ เต่าทอง ผู้ช่วยวิทยากรกิตติมศักดิ์ ที่สอนด้านการ workshop ทดลองทำ สร้างสรรค์ผลงาน ผ่านกระบวนการต่าง ๆ ที่ได้เรียนรู้ เพื่อนำไปใช้ในการออกแบบฉลากบรรจุภัณฑ์ง่ายๆ ด้วยตนเอง


   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   โครงการการออกแบบอัตลักษณ์ข้อมูลภาพดิจิตัลและเทมเพลตสำเร็จรูป   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง   
เพิ่มข่าวโดย :   mayurate.sa@up.ac.th   
14/3/2565 18:03:37น. 435
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


สาขา CG จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการการออกแบบอัตลักษณ์ข้อมูลภาพดิจิตัลและเทมเพลตสำเร็จรูป เพื่อการออกแบบบรรจุภัณฑ์สำหรับนักออกแบบท้องถิ่น

#คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
#sdg4 #sdg10 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน