คณะ ICT ลงนาม MOU การพัฒนาวิดีโอเกมในตลาดเกมประเทศไทย โดยใช้ระบบ Smart Chain กับ บริษัท ออกซิเจน วิชั่น จำกัด

14/3/2565 18:13:55น. 681
MOU การพัฒนาวีดีโอเกมในตลาดเกมประเทศไทย
       เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุม ICT คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพื่อความร่วมมือเกี่ยวข้องกับการพัฒนาวีดีโอเกมในตลาดเกมประเทศไทย โดยใช้ระบบ Smart Chain ระหว่าง มหาวิทยาลัยพะเยา กับ บริษัท ออกซิเจน วิชั่น จำกัด เพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้เฉพาะด้าน เช่น ด้านการพัฒนาเกม และ Smart Chain เป็นต้น ให้กับนิสิตและคณาจารย์ เพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้เฉพาะด้านระหว่าง Oxygen Plus Studio ด้านการจัดการฐานข้อมูลในระบบเกมแอนิเมชั่น 3 มิติ และ 2 มิติ เป็นต้น ให้กับพนักงานบริษัท
       โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ โรจนวสุ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กล่าวให้การต้อนรับและกล่าวเปิดการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการฯ, คุณวชิร โชคตาเรือน กรรมการบริษัท ออกซิเจน วิชั่น จำกัด กล่าวแสดงวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัท ออกซิเจน วิชั่น จำกัด จากนั้น ดร.จิราพร ไชยวงศ์สาย รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กล่าวแสดงวิสัยทัศน์และพันธกิจของคณะฯ และ อาจารย์วิสูตร แก่นเมือง อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย แนะนำภาพรวมของสาขาวิชาฯ จากนั้นเป็นพิธีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพื่อความร่วมมือเกี่ยวข้องกับการพัฒนาวีวิดีโอเกมในตลาดเกมประเทศไทย โดยใช้ระบบ Smart Chain พร้อมทั้งผู้บริหารคณะฯ ได้พาชมบรรยากาศโดยรวมของคณะ และห้องปฏิบัติการของสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และห้องปฏิบัติการสาขาคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย


    

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นางสาวดลทิชา เชี่ยวสุวรรณ   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง   
เพิ่มข่าวโดย :   mayurate.sa@up.ac.th   
14/3/2565 18:13:55น. 681
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะ ICT ลงนาม MOU การพัฒนาวิดีโอเกมในตลาดเกมประเทศไทย โดยใช้ระบบ Smart Chain กับ บริษัท ออกซิเจน วิชั่น จำกัด

#คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
#sdg4 #sdg9 #sdg10 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน