นิติศาสตร์ ม.พะเยา นำเสนอ Online courses ในกิจกรรมสภากาแฟสัญจร

17/3/2565 15:19:36น. 1275
สภากาแฟสัญจร

           วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เดินทางเข้าเยี่ยมคณะนิติศาสตร์ ในโอกาสทางคณะเป็นเจ้าภาพจัดสภากาแฟสัญจร เพื่อรับฟังนโยบายการดำเนินงาน เป้าหมาย รวมถึงแนวทางในการดำเนินงาน โดยมีคณบดีและบุคลากรให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมศาลจำลอง คณะนิติศาสตร์

          บรรยากาศการต้อนรับเป็นไปด้วยความอบอุ่น มีการจำลองกาดหล่ายต้า ที่มีการจำหน่ายอาหารพื้นเมืองหลากหลายประเภทให้ได้เลือกรับประทาน จากนั้น คณบดีคณะนิติศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดม งามเมืองสกุล ได้นำเสนอข้อมูลทิศทางของการศึกษาต่อด้านหลักสูตรนิติศาสตร์ในปัจจุบัน ซึ่งต้องมีการปรับรูปแบบกระบวนการจัดการเรียนการสอนใหม่ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยปัจจุบัน ได้เน้น การให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายสินทรัพย์ดิจิทัล ซึ่งเต็มไปด้วยข้อกำหนดจำนวนมาก แต่เป็นข้อดีที่ช่วยลดความเสี่ยงของนักลงทุนจากการโดนหลอกได้ จึงมีแนวคิดจัดทำคอร์สกฎหมายออนไลน์ (learning) เป็นหลักสูตรฟรี ที่สามารถให้ความรู้กับผู้ที่สนใจด้านกฎหมาย สู่การจัดเป็นห้องเรียน Online สำหรับเรียนกฎหมายหรือทบทวนเต็มรูปแบบ

เข้าดูรายละเอียดหลักสูตรได้ที่  http://lawlearning.up.ac.th           ทางคณะนิติศาสตร์ได้ทำการพัฒนาสื่อการเรียนรู้และห้องสมุดกฎหมาย พัฒนาสู่ Smart Library รวมถึงได้ส่งเสริมกิจกรรมศิษย์เก่า การทำงานร่วมกับศิษย์เก่าอย่างเป็นระบบ Smart law school ซึ่งจะเป็นระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ เช่น ข้อมูลศิษย์ปัจจุบัน ศิษย์เก่า สถิติการสอบผ่านเนติบัณฑิต ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทนายความ และการประกอบอาชีพอื่น ๆ

          ปัจจุบัน คณะนิติศาสตร์ได้เปิดคลินิกให้คำปรึกษาทางกฎหมายเพื่อให้บริการแก่นิสิต บุคลากรของมหาวิทยาลัยพะเยา และประชาชนทั่วไป โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ได้เรียนรู้การใช้กฎหมายจากประสบการณ์จริง เพื่ออำนวยความยุติธรรมให้แก่สังคม จึงได้ตระหนักถึงการให้บริการและการช่วยเหลือประชาชนผู้ที่ประสบปัญหาทางด้านกฎหมายได้มีโอกาสที่จะได้รับการช่วยเหลือและได้รับคำปรึกษา จากนิสิตนิติศาสตร์ผู้ให้คำปรึกษา โดยการให้บริการให้คำปรึกษาทางกฎหมายดังกล่าวจะอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดของอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ ซึ่งการให้บริการดังกล่าว บริการให้คำปรึกษาทางกฎหมายไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น ผู้สนใจสามารถติดต่อขอรับบริการ ได้ที่ คลินิกกฏหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาละยพะเยา อาคารเรียนรวมภูกามยาว ชั้น ๑ หรือสามารถขอติดต่อนัดหมายเพื่อรับบริการ โทร ๐ ๕๔๔๖ ๖๖๖๖ ต่อ ๑๖๑๙
          กิจกรรมสภากาแฟสัญจร ของมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นกิจกรรมยามเช้าใช้เป็นโอกาสให้ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยได้พบปะผู้บริหารและบุคลากรคณะ เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานตามพันธกิจ พร้อมร่วมแลกเปลี่ยน รับฟังข้อเสนอแนะ และแนวทางในการดำเนินงาน เพื่อนำไปสู่การขับเคลื่อนและบริหารงานภายในคณะต่อไป

 


     

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ปราการ บุญมาวงค์ งานประชาสัมพันธ์   
ข้อมูล/ข่าว :    ธิดาดือน อุตยานะ งานประชาสัมพันธ์   
เพิ่มข่าวโดย :   tidaduen.ut@up.ac.th   
17/3/2565 15:19:36น. 1275
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


นิติศาสตร์ ม.พะเยา นำเสนอ Online courses ในกิจกรรมสภากาแฟสัญจร

#คณะนิติศาสตร์
#sdg4 #sdg10 #sdg11 #sdg16 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน