คณะแพทยศาตร์ ม.พะเยา รับมอบทุนการศึกษา จากมูลนิธิทุนแพทย์เพื่อปวงประชา ปีการศึกษา 2564

18/3/2565 9:15:50น. 969
คณะแพทยศาสตร์ ม.พะเยา
     เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2565 ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ เป็นผู้แทนมอบทุนการศึกษา เนื่องจากมูลนิธิทุนแพทย์เพื่อปวงประชา ไม่สามารถเดินทางมามอบทุนการศึกษาได้ เนื่องจากการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019) (COVID-19) ซึ่งปีการศึกษา 2564 พิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิทุนแพทย์เพื่อปวงประชาในครั้งนี้ ผู้มีจิตศรัทธาได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นิสิตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จำนวน 9 ทุนๆ ละ 60,000 บาท/ปี ทุนต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประกอบด้วย

     1. ผู้มอบทุน บจก. สยามซันนี่โวลท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) มอบทุนการศึกษาให้แก่ นางสาวสุพรรณณิกา น้อยบุตร นิสิตชั้นปีที่ 4 และ นายอัคนี ภิญญวัย นิสิตชั้นปีที่ 6
     2. ผู้มอบทุนคุณฐิติพล และคุณสุมนา วิภาวกิจ มอบทุนการศึกษาให้แก่ นายปุณณพัฒน์ โพแก้ว นิสิตชั้นปีที่ 4
     3. ผู้มอบทุนคุณมณฑล มานิตย์ บริษัท มิตรไมตรีการแพทย์ จำกัด มอบทุนการศึกษาให้แก่ นางสาวมณฑนาถ ศรีชุมภู นิสิตชั้นปีที่ 4
     4. ผู้มอบทุนคุณวิโรจน์ วสุศุทธิกุลกานต์ บริษัท เซนต์เมด จำกัด (มหาชน) มอบทุนการศึกษาให้แก่ นางสาวนิชยา มโนธรรมจินดา นิสิตชั้นปีที่ 4
     5. ผู้มอบทุนคุณปรารถนา ประติธนายุทธ์ บริษัท โมเดอนเคมีเคิล จำกัด มอบทุนการศึกษาให้แก่ นางสาวคริสมาสต์ มิ่งศรีสุข นิสิตชั้นปีที่ 3
     6. ผู้มอบทุนคุณ MR. TOSHIYIKI KAYANUMA บริษัท เอลโม เทค จำกัด มอบทุนการศึกษาให้แก่ นายธีรเมธ บุญเจริญ นิสิตชั้นปีที่ 3
     7. ผู้มอบทุนคุณชุติกาญจน์ บุษบงทอง มอบทุนการศึกษาให้แก่ นางสาวเบญญาภา บุษบงทอง นิสิตชั้นปีที่ 3
     8.ผู้มอบทุนคุณไอรินทร์ พัฒนาพงศ์สิน มอบทุนการศึกษาให้แก่ นายชิษณุพงศ์ มณีรัตน์ นิสิตชั้นปีที่ 1

     ทั้งนี้ ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ได้กล่าวกับนิสิตที่ได้รับทุนการศึกษา ความว่า ขอให้นิสิตทุกคนที่ได้รับทุนการศึกษาในครั้งนี้ ให้พึงตระหนักถึงผู้ให้ทุนการศึกษา และนำเงินทุนการศึกษาที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อการศึกษาอย่างแท้จริง เพื่อเป็นการตอบแทนแก่ผู้ให้การสนับสนุนทุนการศึกษาและกระทำตัวให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมต่อไป 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   chamaiporn.ma@up.ac.th   
18/3/2565 9:15:50น. 969
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะแพทยศาตร์ ม.พะเยา รับมอบทุนการศึกษา จากมูลนิธิทุนแพทย์เพื่อปวงประชา ปีการศึกษา 2564

#คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา #SchoolofMedicine #โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา # มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao
#sdg4

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน