คณะพยาบาลศาสตร์จัดประชุมชี้แจงบุคลากรเกี่ยวกับผลการประเมิน ITA ของคณะพยาบาลศาสตร์ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

18/3/2565 9:34:05น. 900
ประชุมชี้แจงบุคลากรเกี่ยวกับผลการประเมิน ITA ของคณะพยาบาลศาสตร์ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เวลา 15.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปะราลี โอภาสนันท์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ พร้อมผู้บริหาร และบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ ได้เข้าร่วมการประชุมการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นประธานในการกล่าวเปิดการประชุมฯ และดร.วิยะดา รัตนสุวรรณ รองคณบดีฝ่ายบริหาร ชี้แจงผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา พร้อมทั้งชี้แจงเพื่อทำความเข้าใจกับอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนเกี่ยวกับแบบประเมิน IIT ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นายสมเกียรติ์ วงค์กลม   
ข้อมูล/ข่าว :    ดร.วิยะดา รัตนสุวรรณ   
เพิ่มข่าวโดย :   somkiat.wo@up.ac.th   
18/3/2565 9:34:05น. 900
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะพยาบาลศาสตร์จัดประชุมชี้แจงบุคลากรเกี่ยวกับผลการประเมิน ITA ของคณะพยาบาลศาสตร์ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

# ITA ของคณะพยาบาลศาสตร์ #คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา


#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน