ขอแสดงความยินดีกับ ศ.พิเศษ อรรถพล ใหญ่สว่าง อุปนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา ในโอกาสเข้ารับปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

21/3/2565 13:17:02น. 521
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา
         มหาวิทยาลัยพะเยา ขอแสดงความยินดีแด่ท่าน ศาสตราจารย์พิเศษ อรรถพล ใหญ่สว่าง อุปนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา ในโอกาสเข้ารับปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขา นิติศาสตร์ ประเภทวิชาการ จากมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ และเข้ารับปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ โดยนายวัลลภ สุวรรณดี อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เป็นประธานในพิธีประสาทปริญญามหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต และผู้ประสาทปริญญาโดยศาสตราจารย์ นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องเกษมสโมสร ชั้น ๓ อาคารเกษมพฤกษา วิทยาเขตร่มเกล้า ถนนร่มเกล้า เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร


           ศาสตราจารย์พิเศษ อรรถพล ใหญ่สว่าง อุปนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา อดีตอัยการสูงสุด อดีตประธานคณะกรรมการอัยการ ฐานะผู้ทรงคุณค่าต่อสังคม สร้างผลงานวิชาการ กฎหมายในระดับนานาชาติหลายสถาบัน นำความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ในวิชาชีพด้านกฎหมาย ช่วยเหลือเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคม เชี่ยวชาญด้านกฎหมายสร้างผลงานทางวิชาการ เสียสละและอุทิศเวลาให้กับการทำงานมาอย่างยาวนาน ในระดับนานาชาติจากหลายสถาบัน สภามหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตจึงมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้ มอบปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชานิติศาสตร์ ประเภทวิชาการ แก่ ศาสตราจารย์พิเศษ อรรถพลใหญ่สว่าง ในวาระแห่งพิธีประสาทปริญญา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
 
facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ปราการ บุญมาวงค์ งานประชาสัมพันธ์   
ข้อมูล/ข่าว :    ธิดาดือน อุตยานะ งานประชาสัมพันธ์   
เพิ่มข่าวโดย :   tidaduen.ut@up.ac.th   
21/3/2565 13:17:02น. 521
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


ขอแสดงความยินดีกับ ศ.พิเศษ อรรถพล ใหญ่สว่าง อุปนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา ในโอกาสเข้ารับปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

#อุปนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา


#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน