"ภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมทางเครื่องสำอาง" ครั้งที่ ๔ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

23/3/2565 12:44:35น. 1263
"ภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมทางเครื่องสำอาง" ครั้งที่ ๔ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
"ภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมทางเครื่องสำอาง" ครั้งที่ ๔
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
                 
            โครงการนิทรรศการวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง มหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๔ "ภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมทางเครื่องสำอาง" The 4th UP Cosmetic and Aesthetic Exhibition "EthnoCosmetology" สาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนให้นิสิตได้มีโอกาสเสริมสร้างแนวคิดด้านการพัฒนานวัตกรรมเครื่องสำอางจากชุมชน ผ่านการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง และเผยแพร่ความรู้ทางด้านวิชาการ เสริมสร้างทักษะการเป็นผู้ประกอบการ และรูปลักษณ์บัณฑิความเป็นนักวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ในแนวคิดหลักสูตร “ผลิตได้ ขายเป็น เน้นวิชาการ” โดยได้จัดให้มีการนำเสนอผลงานทางวิชาการ การนำเสนอ pitching (ขายผลิตภัณฑ์) และจัดแสดงผลิตภัณฑ์ทางเครื่องสำอาง โครงการนี้ยังได้รับการสนับสนุนจากโครงการ Class to Work platform (T1) จากสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโล มหาวิทยาลัยพะเยา และ สป.อว. เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันผลงานของนิสิตในห้องเรียนสู่การเป็นผู้ประกอบการ กิจกรรมนี้มุ่งหวังเพื่อให้เกิดการส่งเสริมให้เกิดการประดิษฐ์นวัตกรรมทางเครื่องสำอางที่จะสามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจและนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง อันจะเป็นประโยชน์ต่อความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ สังคม และวิทยาการทางเทคโนโลยี
              โครงการนิทรรศการวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง มหาวิทยาลัยพะเยา ภายในหัวข้อ "ภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมทางเครื่องสำอาง" จัดขึ้นเมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๕ ณ UB002 อาคาร ๙๙ ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ โดยคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ รองรองศาสตราจารย์ ดร.ภก.สุรศักดิ์ เสาแก้ว เป็นประธานในพิธีเปิด และประธานหลักสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางดร. จักรินทร์ ศรีวิไล กล่าววัตถุประสงค์ของกิจกรรม ผู้รับผิดชอบโครการนิทรรศการวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางในครั้งนี้ คือ ดร. นวพงษ์ ชำหา พร้อมกันนี้ได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชน บริษัท ลาลาลิสท์ โฮลดิ้ง จำกัด, บริษัท นิวทริน่า ไปโอเทค จำกัด วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงผึ้งโพรงธรรมชาติแม่อิง กลุ่มเกษตรกรโครงการปฏิรูปที่ดินพื้นที่เอกชนตำบลพระธาตุขิงแกง สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี คณาจารย์คณะเภสัชศาสตร์และวิทยาศาสตร์การแพทย์ นิสิตชั้นปีที่ ๑ และ ๒ เข้าเยี่ยมชมและร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินผลงาน การนำเสนอทั้งด้านวิชาการและการตลาดของนิสิตชั้นปีที่ ๓ สำหรับผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ Academic Presentation คือ ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหนังจากสารสกัดขนุน, Product Pitching คือ ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและบำรุงผิวที่มีส่วนผสมสารสกัดใบมะขามและน้ำผึ้ง และ Popular Vote คือ ผลิตภัณฑ์ป้องกันผิวหนังจากแสงแดดที่มีส่วนประกอบของน้ำมันสมุนไพรสำหรับผู้มีปัญหาสิว
               การจัดแสดงผลงานนิสิตในครั้งนี้ เพื่อให้นิสิตบูรณาการประมวลองค์ความรู้จากรายวิชาต่าง ๆ เพื่อนำมาคิดค้นผลิตภัณฑ์ที่มีสารสกัดจากธรรมชาติ พร้อมทั้งค้นคว้างานวิจัยที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับผลออกฤทธิ์ของสารสกัดสมุนไพร และตั้งตำรับผลิตภัณฑ์ รวมไปถึงการกำหนดกลุ่มเป้าหมายผู้บริโภค ช่องทางในการจำหน่าย คำนวณต้นทุนและราคาในการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ พร้อมนำเสนอผลงานให้ตัวแทนอาจารย์ และผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้านจากภาครัฐและภาคเอกชนด้วย สำหรับผู้ประกอบการหรือหน่วยงานที่สนใจผลิตภัณฑ์ เพื่อนำไปต่อยอดสามารถติดต่อไปที่ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา โทร ๐๕๔-๔๖๖๖๖๖ ต่อ ๓๑๘๘


    

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ปราการ บุญมาวงค์   
ข้อมูล/ข่าว :    อ.จิณัฐข์ดา เอ็งสุวรรณ์ / รัตนพงษ์ ธำรงทอง   
เพิ่มข่าวโดย :   rattanapong.tu@up.ac.th   
23/3/2565 12:44:35น. 1263
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


"ภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมทางเครื่องสำอาง" ครั้งที่ ๔ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

#"ภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมทางเครื่องสำอาง" # คณะเภสัชศาสตร์ # มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao
#sdg3 #sdg4 #sdg8 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน