โครงการปัจฉิมนิเทศคณะเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564

28/3/2565 10:37:01น. 282
งานคุณภาพนิสิตและบูรณาการพันธกิจกับชุมชน  สโมสรนิสิตคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
วันที่ 26 มีนาคม 2565 งานคุณภาพนิสิตและบูรณาการพันธกิจกับชุมชน ร่วมกับ สโมสรนิสิตคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ดำเนินโครงการปัจฉิมนิเทศคณะเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 โดย รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกร สุรศักดิ์ เสาแก้ว คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ร่วมแสดงความยินดี สร้างขวัญและกำลังใจให้แก่นิสิตเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 6 ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา และเพื่อให้นิสิตได้รู้จักการวางแผนรวมไปถึงการเตรียมตัวสำหรับการทำงานในอนาคต ณ UB004 อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธมฺมปญฺโญ) มหาวิทยาลัยพะเยา ภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ เช่น เทคนิคการสัมภาษณ์งาน การพัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสาร เทคนิคการจัดการและการวางแผนทางการเงิน รวมไปถึงการแนะนำตำแหน่งงานจากแหล่งงานที่น่าเชื่อถือ เพื่อให้นิสิตสามารถวางแผนและเตรียมการก่อนการทำงานจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ข่าว/ภาพ : กานตพงศ์ สุวรรณพจน์
https://twitter.com/SUppharmacy
http://www.pharmacy.up.ac.th/th/main/readnew/103


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   กานตพงศ์ สุวรรณพจน์   
ข้อมูล/ข่าว :    กานตพงศ์ สุวรรณพจน์   
เพิ่มข่าวโดย :   wichitsak.ko@up.ac.th   
28/3/2565 10:37:01น. 282
Print Friendly and PDF

โครงการปัจฉิมนิเทศคณะเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564

#งานคุณภาพนิสิตและบูรณาการพันธกิจกับชุมชน #คณะเภสัชศาสตร์ #มหาวิทยาลัยพะเยา
#sdg4

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน