คณะเกษตรฯ ลงพื้นที่ "บริหารจัดการควบคุมแมลงศัตรูพืชลิ้นจี่และการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์ กลุ่มอนุรักษ์ผลิตลิ้นจี่คุณภาพ ห้วยป่ากล้วย"

28/3/2565 11:11:13น. 1362
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา ลงพื้นที่ติดตามโครงการ "บริหารจัดการควบคุมแมลงศัตรูพืชลิ้นจี่และการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์ กลุ่มอนุรักษ์ผลิตลิ้นจี่คุณภาพ ห้วยป่ากล้วย"

วันที่ 24 มีนาคม 2565 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา ลงพื้นที่ติดตามโครงการ "บริหารจัดการควบคุมแมลงศัตรูพืชลิ้นจี่และการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์ กลุ่มอนุรักษ์ผลิตลิ้นจี่คุณภาพ ห้วยป่ากล้วย" ณ ตำบลเจริษฎร์ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา นำโดย ผศ.น.สพ.สมชาติ ธนะ, ผศ.ดร.วาสนา พิทักษ์พล,  ดร.ยุพารัตน์ โพธิเศษ พร้อมคณะวิจัย ลงพื้นที่ดังกล่าวฯ 

 

ทั้งนี้เป็นการติดตามผลการดำเนินงานของโครงการ ในประเด็นการจัดการสิ่งแวดล้อมสีเขียวเพื่อความยั่งยืนตามแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศราฐกิจสีเขียว (BCG Model) และการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์      

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะเกษตรศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะเกษตรศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   kittithat.tu@up.ac.th   
28/3/2565 11:11:13น. 1362
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะเกษตรฯ ลงพื้นที่ "บริหารจัดการควบคุมแมลงศัตรูพืชลิ้นจี่และการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์ กลุ่มอนุรักษ์ผลิตลิ้นจี่คุณภาพ ห้วยป่ากล้วย"

# มหาวิทยาลัยพะเยา #คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ #SmartAgriculture #University of Phayao
#sdg1 #sdg2 #sdg4 #sdg8 #sdg12 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน