คณะพยาบาลศาสตร์จัดโครงการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตพยาบาล ครั้งที่ 1

29/3/2565 1:50:06น. 292
โครงการพัฒนาและยกระดับมาตราฐานภาษาอังกฤษ
เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปะราลี โอภาสนันท์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษ สำหรับนิสิตพยาบาลคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 1 ผ่านระบบออนไลน์ Microsoft Teams โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศินันท์ พันธ์สุวรรณ กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์และความเป็นมาของโครงการ เพื่อช่วยพัฒนาศักยภาพนิสิตพยาบาลด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ ซื่งถือเป็นภาษาสากลที่จำเป็นต่อการสื่อสารในปัจจุบันให้อยู่ในระดับมาตรฐานของระดับปริญญาตรี ที่จะก้าวเข้าสู่วิชาชีพพยาบาลในอนาคตให้กับนิสิตพยาบาลชั้นปี่ที่ 2 และชั้นปีที่3 
facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นายปรัชญดล รัตนสุวรรณ   
ข้อมูล/ข่าว :    นายปรัชญดล รัตนสุวรรณ   
เพิ่มข่าวโดย :   Somkiat.wo@up.ac.th   
29/3/2565 1:50:06น. 292
Print Friendly and PDF

คณะพยาบาลศาสตร์จัดโครงการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตพยาบาล ครั้งที่ 1

#โครงการพัฒนาและยกระดับมาตราฐานภาษาอังกฤษ #คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา


#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน